Benelux logo
Greek logo

In Nederland

Parochiefeest van de Heilige Katerina in Amsterdam

Op zaterdag 25 november 2023 vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg de Goddelijke Liturgie in de parochie van de Heilige Katerina in Amsterdam (Zaandam), omringd door geestelijken van ons Aartsbisdom in Nederland en met deelname van een groot aantal gelovigen. Aan het einde van de Goddelijke Liturgie sprak

Bezoek en voordracht van ouderling Eliseos van Simonos Petra in Nederland

Op uitnodiging van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, bezocht Zeer Eerwaarde Archimandriet Eliseos, abt van het Heilige Klooster van Simonos Petra op de Athosberg het Heilige Klooster van de Geboorte van de Moeder Gods in Asten (Nederland). Hij vierde er de Goddelijke Liturgie in het Katholikon van het

Interorthodoxe concelebratie in Nederland

Op zondag 26 maart 2023, de zondag van de heilige Johannes Klimakos en vierde zondag van de Heilige en Grote Vasten, vond zoals elk jaar de inter-orthodoxe concelebratie plaats in de Kathedraal van de heilige Nicolaas in Rotterdam. De Goddelijke Liturgie werd voorgegaan door de Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, Zijne

Gedachtenisdienst van de ontslapen Aartspriester Arkadi Vernikov

Het Orthodox Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg deelt u mede dat op Zaterdag 15 januari 2022 in de parochie van de heilige Porfyrios (Tilburg), Kerkstraat 2 – 5056 AC Berkel-Enschot, de 40-dagen Gedachtenisdienst zal plaatsvinden van de ontslapen Aartspriester Arkadi (Vernikov). Uw wordt verzocht de geldende hygiënische maatregelen te respecteren. Metten:

Het Feest van de Heilige Theophano in Nijmegen in Nederland

Vrijdag 18 december en zaterdag 19 december 2020 vierde de parochie van de Heilige Theophano van Nijmegen in Nederland de herdenking van deze Heilige. In overeenstemming met alle maatregelen die door de pandemie opgelegd zijn, werden de vrijdagnamiddag de vesperdienst en de dienst van het Wijding van de Oliën gevierd als blijk van ondersteuning voor

Gedachtenis van de heilige Theophano, patroonheilige van de orthodoxe Parochie te Nijmegen

De orthodoxe Parochie van Nijmegen vereert de nagedachtenis van de patroonheilige Theophano de Koningin. Programma van de Feest Vrijdag 17 December 2020 18:00 Gr. Vespers – Heil. Sacrament v. d. Ziekenzalving Zaterdag 18 December 2020 09:30 – 12:30 Liturgie voorgegaan door Metropoliet Athenagoras Et Op! Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus en de beperking van

Parochiefeest van Sint Catharina in Amsterdam

Zondag 22 november 2020 vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg de Goddelijke Liturgie in de historische kerk van de heilige Katarina in Amsterdam (Zaandam), in overeenstemming met alle beschermende maatregelen die in Nederland van kracht zijn om de pandemie te bestrijden. Zijne Eminentie verwees in zijn homilie naar

Patroonsfeest van onze Parochie in Den Haag

Op zaterdag 24 oktober 2020 werd in de schoot van onze Parochie van Den Haag het feest gevierd van de Heilige Paraskeva van Epivata, onder wiens bescherming de Parochie onder meer is geplaatst. De Goddelijke Liturgie werd voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, die omringd was van

Parochiefeest van de heilige Theophano in Nijmegen

Zijne Eminentie  Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg vierde op zaterdag 14 december 2019 de Goddelijke Liturgie in Nijmegen (Nederland), ter gelegenheid van het feest van de patroonheilige van de parochie, de heilige Theophano. Zijne Eminentie werd omringd door priesters uit Nederland en België. Na de viering dankte Zijne Eminentie de  parochiepriesters en moedigde hen aan om

Patroonsfeest van de heilige Katarinaparochie in Amsterdam

De herdenking van de heilige Katarina werd op zaterdag 23 november 2019 gevierd in de parochie van Zaandam in Amsterdam. Na lange maanden van onderhouds- en renovatiewerkzaamheden die leidden tot de waterwijding door Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeus, vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België de Goddelijke Liturgie voor de patroonheilige van de parochie voor