Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Bijeenkomst van Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos met de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux

Op maandagmorgen 11 november 2019 ontmoette Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux in een werkvergadering. Deze vergadering vond plaats op het hoofdkantoor van Aartsbisdom van België en duurde ongeveer vijftig minuten. Naast Zijne Alheiligheid namen de volgende bisschoppen-leden van de Bisschoppelijke Conferentie deel: Zijne Eminentie de Metropoliet van België Athenagoras als voorzitter van de Conferentie, Zijne Eminentie Metropoliet Isaac van het Patriarchaat van Antiochië, Zijne Eminentie Metropoliet Joseph van het Patriarchaat van Roemenië en Zijne Excellentie Bisschop Dositheos van het Patriarchaat van Georgië. Tevens waren onder andere ook Zijne Eminentie Metropoliet Kydonias en Apokoronou Damascenos en de zeer Eerwaarde Archimandriet Alexios, Hegumen van het klooster van Xenophon van de Athosberg aanwezig. Na Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch te hebben verwelkomd, lichtte Zijne Eminentie de Metropoliet van België hem hij kort in over de samenstelling, geschiedenis en missie van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux, die twee keer per jaar bijeenkomt en een van de dertien bisschoppelijke conferenties is die wereldwijd bestaan. Zijne Eminentie rapporteerde over de manier waarop de Conferentie werkt, over de beslissingen die zij heeft genomen, over de onderwerpen die zij behandelt en over de commissies die zij heeft gecreëerd voor de pastorale zorg voor specifieke kwesties. Hij liet niet na om te wijzen op de goede samenwerking tussen de bisschoppen-leden van de Bisschoppenconferentie. Zijne Heiligheid de Oecumenische Patriarch, dankte Zijne Eminentie Metropoliet van België Athenagoras voor de informatie, en feliciteerde de bisschoppen voor hun werk, onderstreepte het belang van het functioneren van de Bisschoppelijke Conferenties en moedigde de Bisschoppenconferentie van de Benelux aan nog meer in te zetten op de jeugdwerking. Hij meldde ook de inspanningen die het Oecumenisch Patriarchaat en Zijne Alheiligheid persoonlijk hebben gedaan voor de eenheid van de Orthodoxe Kerken aan de hand van de Synaxes van de primaten van de plaatselijke Kerken die Zijne Heiligheid bijeengeroepen heeft. Hij sprak zijn hoop uit dat door de verlichting die van boven komt, de problemen die volgden op de uitroepen van de autocefalie van de Oekraïense Kerk zullen worden opgelost. Hij benadrukte het belang van het Heilige en Grote Concilie van Kreta in 2016. Hij vroeg de bisschoppen zijn groeten over te brengen aan de primaten van hun respectieve Kerken en stelde voor een van de volgende vergaderingen van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux in Constantinopel te houden, een voorstel dat de bisschoppen graag aanvaardden.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar