Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Feest van De Heilige Aartsengelen Michaël en Gabriel in Elsene

Op zondag 17 november 2019 vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg de patronale Goddelijke Liturgie in de parochie van de Heilige Aartsengelen Michaël en Gabriel van Elsene. Vanwege het officiële bezoek van Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos in het Aartsbisdom van 5 tot 14 november, en de Patriarchale Goddelijke Liturgie in de Orthodoxe Kathedraal van Brussel was dit feest verplaatst.

 

Zijne Eminentie werd omringd door de Zeer Eerwaarde Archimandriet Ioachim Archontos, officieel prediker van het Aartsbisdom, Protopresbyter van de Oecumenische Troon Stavros Triantafyllou, rector van de parochie, de nieuw gewijde priestermonnik Philadelphos Kafalis, directeur van het kantoor van de Metropoliet, en de diakens van het Aartsbisdom, Georgios Tzatzanis en Emilianos Chatzivassiliou.

 

De homilie werd gehouden door Archimandriet Ioachim Archontos, die verwees naar de pericope van het Evangelie van de dag en de egocentrische dialoog van de rijke met zijn ziel, die liever de door God aangeboden rijkdom zelf beheert in plaats van de muren van zijn egoïsme te slopen en zijn naaste te helpen.

 

Aan het einde van de Goddelijke Liturgie kwam Zijne Eminentie terug op de priesterwijding van vader Philadelphos Kafalis, voormalig aartsdiaken van het Aartsbisdom, op 10 november 2019 door Zijne Alheiligheid onze Oecumenische Patriarch Bartholomeos. “Onberispelijk als aartsdiaken, zal hij blijven werken in zijn functie als directeur van het persoonlijk kantoor van de Metropoliet; zijn oprechtheid en trouw als priester kunnen in de toekomst slechts uitstekende promoties beloven ‘, zei hij.

 

Metropoliet Athenagoras dankte ook de rector van de parochie voor zijn werk sinds 1986 in het Aartsbisdom van België in verschillende functies, te beginnen met die van secretaris van de vorige Metropoliet van België, eerste zanger van de kathedraal, rector van deze laatste en tenslotte rector van deze historische parochie van Elsene.

 

Tot slot verhief Metropoliet Athenagoras diaken Emilianos Chatzivassiliou tot de rang van aartsdiaken van het Aartsbisdom.

 

Daarna volgde een rijke receptie, voorbereid door de Vereniging van Griekse Dames van Brussel, op de tonen van liederen en pianospel.