Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Patroonsfeest van de heilige Katarinaparochie in Amsterdam

De herdenking van de heilige Katarina werd op zaterdag 23 november 2019 gevierd in de parochie van Zaandam in Amsterdam. Na lange maanden van onderhouds- en renovatiewerkzaamheden die leidden tot de waterwijding door Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeus, vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België de Goddelijke Liturgie voor de patroonheilige van de parochie voor talrijke aanwezigen. 

De homilie werd verzorgd door de prediker van het aartsbisdom, Archimandriet Ioachim Archontos die, geïnspireerd door het vers van Spreuken: “Wie mij liefhebben heb ik lief en wie mij zoeken zullen mij vinden” (Spr 8, 17) en de toepassing ervan in het leven van de heilige Katarina, vermeldde dat de heilige, ondanks haar jeugd, haar rijkdom en haar veelvoudige talenten, de Waarheid zocht en kende, Christus, door de genade van de Heilige Geest nog tijdens haar leven te ontvangen.

Na de Goddelijke Liturgie dankte Zijne Eminentie de rector, vader Alexandros Koufoudakis, voor zijn pastorale werk in de parochie, hij dankte ook de concelebrerende priesters en de aanwezige gelovigen – sommigen waren uit Duitsland gekomen – en verwees naar het recente bezoek van de Oecumenische Patriarch aan de kerk, naar het tot nu toe verrichte werk en naar de nog te voltooien werken om het renovatieprogramma af te ronden, waarbij hij vroeg naar eenieders hulp, binnen de mogelijkheden van elk.

Een receptie in de parochiezaal zou de dag afsluiten.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar