Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Parochiefeest van Sint Catharina in Amsterdam

Zondag 22 november 2020 vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg de Goddelijke Liturgie in de historische kerk van de heilige Katarina in Amsterdam (Zaandam), in overeenstemming met alle beschermende maatregelen die in Nederland van kracht zijn om de pandemie te bestrijden.

Zijne Eminentie verwees in zijn homilie naar de perikoop van het Evangelie van de dag, waarin Christus de rijke dwaas belasterde vanwege zijn egocentrisme en zijn hebzucht, maar ook vanwege zijn misantropie, die hem zullen opsluiten in het ongeluk van zijn inhaligheid.

Na de Goddelijke Liturgie uitte Zijne Eminentie zijn vreugde over het feit dat hij deze Goddelijke Liturgie had kunnen vieren, zelfs onder de huidige omstandigheden die de aanwezigheid van de gelovigen beperken. Hij wenste dat deze moeilijke periode voor de mensheid overwonnen zal kunnen worden zodat we kunnen terugkeren naar normale situaties waarin de Goddelijke Liturgie zonder enige beperking kan worden gevierd. Daarnaast dankte hij de rector van de historische parochie, evenals al degenen die helpen bij het uitvoeren van alle werken in de kerk. Bovenal maakte hij melding – en blijft ze in zijn gebeden noemen – van de grote weldoeners die naar best vermogen hebben bijgedragen aan zowel de aankoop als de noodzakelijke renovaties, waarbij hij de wens uitsprak dat deze snel zouden kunnen worden voltooid met de hulp van allen.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar