Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Uitnodiging

Parochiefeest van de Geboorte van de Moeder Gods wordt gevierd op zondag 5 september 2021 in de Bloeistraat 35 1070 Anderlecht, met de viering van Metten (9u00) en Pontificale Liturgie (c.a. 10u00). De Eredienst wordt geleid door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg. We nodigen U, Uw familie en al Uw vrienden en kennissen van harte uit op dit feest in de Orthodoxe parochie van de Geboorte van de Moeder Gods.

Nadien volgt er een feestelijke receptie.

R.S.V.P 02/09/2021
Aartspriester Pawel Cecha