Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Patroonsfeest van het klooster van de Heilige Johannes de Doper in Den Haag

Het patroonsfeest van het Klooster van de Heilige Johannes de Doper in Den Haag werd gevierd op zaterdag 30 juni 2023. Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg ging voor in de Goddelijke Liturgie, omringd door geestelijken van het Aartsbisdom. De gezangen werden uitgevoerd door de monialen van het klooster, bijgestaan door leken. Aan het einde van de Liturgie feliciteerde Metropoliet Athenagoras Moeder Abdis Makrina en Zuster Anna en herinnerde aan het belang dat dit Heilige Klooster heeft gespeeld voor de Orthodoxie in Nederland.

Het klooster werd opgericht in 1954 als mannenklooster onder de ‘jurisdictie’ van de Russisch Orthodoxe Kerk Buiten de Grenzen (ROCOR). Aan de basis lagen twee Nederlandse katholieke monniken die zich – door bemiddeling van Aartsbisschop Joan Maximovitsj (vandaag vereerd als de Heilige Joan) – tot de Orthodoxie bekeerden. Hun namen waren Jacob Akkersdijk en Adriaan Korporaal. In 1965 werd Jacob Akkersdijk in Brussel tot bisschop gewijd onder de “jurisdictie” van de Russisch-Orthodoxe Kerk Buiten de Grenzen (ROCOR), terwijl hij verantwoordelijk gesteld werd voor de “Russische” parochies in Nederland. In 1972 plaatsten Bisschop Jacob en zijn parochies zich onder het Patriarchaat van Moskou. In hetzelfde jaar (1972) kochten Bisschop Jacob en zijn volgelingen de gebouwen van een voormalig katholiek klooster, dat de zetel van de bisschop werd en tegelijkertijd een klooster. Archimandriet Adriaan en de zusters wijdden zich voornamelijk aan de vertaling en uitgave van orthodoxe liturgische teksten in het Nederlands. In 1991 stierf Bisschop Jacob op 77-jarige leeftijd in de Heer. In 2002 stierf Archimandriet Adriaan op 89-jarige leeftijd. Sindsdien zijn er nog slechts twee monialen overgebleven. Maar voor de heilige diensten komen gelovigen van allerlei afkomst graag naar het klooster. De diensten worden uitsluitend in het Nederlands gehouden. In 2022 kwam het klooster onder de jurisdictie van het Oecumenisch Patriarchaat, en meer specifiek van het Aartsbisdom van België en het Exarchaat van Nederland en Luxemburg.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar