Benelux logo
Greek logo

Kloosters

Bezoek en voordracht van ouderling Eliseos van Simonos Petra in Nederland

Op uitnodiging van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, bezocht Zeer Eerwaarde Archimandriet Eliseos, abt van het Heilige Klooster van Simonos Petra op de Athosberg het Heilige Klooster van de Geboorte van de Moeder Gods in Asten (Nederland). Hij vierde er de Goddelijke Liturgie in het Katholikon van het

Patroonsfeest van het klooster van de Heilige Profeet Elias in Noord-Brabant

Op zaterdag 8 juli 2023 en ter gelegenheid van het komende feest van de profeet Elias en het jaarlijkse feest van het klooster, heeft Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg de Goddelijke Liturgie gevierd in het Orthodox Klooster van Sint Hubert in Noord-Brabant, vergezeld door geestelijken van ons Aartsbisdom

Patroonsfeest van het klooster van de Heilige Johannes de Doper in Den Haag

Het patroonsfeest van het Klooster van de Heilige Johannes de Doper in Den Haag werd gevierd op zaterdag 30 juni 2023. Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg ging voor in de Goddelijke Liturgie, omringd door geestelijken van het Aartsbisdom. De gezangen werden uitgevoerd door de monialen van het klooster,

Inzegening Kerkgebouw van het Klooster van de Geboorte van de Moeder Gods in Asten

Op zaterdag 25 maart 2023 vond met veel luister de inzegening plaats van het kerkgebouw van het Klooster van de Geboorte van de Moeder Gods in Asten, in de regio Eindhoven. Na de metten volgde de ceremonie van de inzegening en vervolgens de eerste Goddelijke liturgie in de pas ingezegende kerk, voorgezeten door Zijne Eminentie