Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Patroonsfeest van het klooster van de Heilige Profeet Elias in Noord-Brabant

Op zaterdag 8 juli 2023 en ter gelegenheid van het komende feest van de profeet Elias en het jaarlijkse feest van het klooster, heeft Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg de Goddelijke Liturgie gevierd in het Orthodox Klooster van Sint Hubert in Noord-Brabant, vergezeld door geestelijken van ons Aartsbisdom en in aanwezigheid van gelovigen en pelgrims van het klooster.

In zijn homilie verwees Zijne Eminentie naar het leven van de Profeet Elias en aan het belang ervan voor de gelovigen van vandaag.

Aan het einde van de Goddelijke Liturgie bedankte Zijne Eminentie de geestelijken en de eerbiedwaardige pelgrims van het klooster voor hun deelname aan het feest.

Volgden de Agapen in de tuin van het klooster.

De skite (een leef- en werkgemeenschap van orthodoxe monniken) van de Heilige Profeet Elias te Sint Hubert, in de provincie Noord-Brabant, is gesticht door Archimandriet Pachom van Neerven (1935 – 2007), die al vanaf zijn kinderjaren kloosterling wilde worden. In 1962 deed hij een eerste poging in Frankrijk, waar hij al snel ontdekte dat de Franse religieuze sfeer en haar jargon hem wel altijd vreemd zouden blijven. Hij was Nederlander en wilde in Nederland blijven, ook geestelijk. Door zijn interesse voor het monnikenleven en de liturgische beweging van de jaren vijftig voorbereid, leerde hij tijdens zijn studie in Nijmegen de Orthodoxie kennen en waarderen.

Toen in 1970 de ouders van vader Pachom overleden, kwamen er financiële middelen waarmee hij in 1972 – met de zegen van bisschop Dionyssios (Patriarchaat Moskou) – de skite van de H. Elias stichtte. Hij kocht een boerderij, verbouwde die en richtte de kerk in, en met Kerstmis 1972 kwam aartspriester Jan Haveman er de eerste liturgie te vieren. In 1974 werden vader Pachom en vader Jan Haverman opgenomen in het Russisch- Orthodoxe aartsbisdom van West-Europa, onder de jurisdictie van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel. Op 4 november 1974 werd hij door Aartsbisschop Mgr. Georges (Tarasoff) van Syracuse tot hiëromonnik gewijd. Van toen af kon regelmatig de Goddelijke Liturgie worden gevierd.

Toen moeder Maria terugkwam naar Nederland, in 1984, kwam ze eerst in het tuinhuisje van het klooster in Sint Hubert wonen, om van daaruit haar eigen stichting voor te bereiden. Later kwam deze ook degelijk tot stand: het klooster van de Geboorte van Moeder Gods in Asten.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar