Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Openingsceremonie van de parochie van de Tempelgang van Christus in Verviers

Op zondag 15 oktober 2023 vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg de waterwijding voor de inzegening van de nieuw ingewijde kerk van de Parochie van de Tempelgang van Christus in Verviers. Volgde de eerste Goddelijke Liturgie, omringd door priesters van ons Aartsbisdom en uit Griekenland, met de deelname van talrijke gelovigen uit de regio, en de eervolle aanwezigheid van Zijne Excellentie de rooms-katholieke bisschop van Luik, Mgr Jean-Pierre Delville, de aartsbisschop van Luik, Zeer Eerwaarde Mgr Eric De Beuckelaer, en de burgemeester van Verviers, de heer Alexandre Loffet.

Tijdens zijn homilie verwees Zijne Eminentie naar de Vaders van het 7e Oecumenische Concilie en de leer van de Kerkvaders. Hij eindigde zijn toespraak met een korte verwijzing naar de geschiedenis van de parochie en de nood aan deze nieuwe kerk, die beter en functioneler is, met ruimtes die dienen voor het pastoraat van de gelovigen, hetgeen de oude kerk niet had.

Aan het einde van de Goddelijke Liturgie bedankte Zijne Eminentie de rooms-katholieke bisschop van Luik, Mgr Jean-Pierre Delville, voor het ter beschikking stellen van deze prachtige kerk aan de orthodoxe parochie van Verviers en de burgemeester, de heer Alexandre Loffet, voor de goede samenwerking en zijn waardevolle hulp bij de behoeften van de parochie. Dit toont de goede samenwerking aan, maar ook het belang van contacten en een goede verstandhouding met andere religieuze denominaties en de lokale autoriteiten. De rooms-katholieke bisschop, Mgr Jean-Pierre Delville, sprak in een groetwoord zijn genoegen uit over de uitnodiging om de openingsceremonie van de kerk en de eerste Goddelijke Liturgie bij te mogen wonen na de concessie van de kerk en de daarbij noodzakelijke eerste herstelwerkzaamheden.

Zijne Eminentie bedankte ook de nieuwe rector van de parochie, Eerwaarde vader Konstantinos Dedes, en de voormalige rector van de parochie, Eerwaarde vader Emmanuel Karasavvidis, voor de moeilijke taak die zij samen met hun medewerkers en de gelovigen van de parochie op zich hadden genomen : de verhuis van de parochie naar de nieuwe kerk en het uitvoeren en organiseren van alle noodzakelijke onderhoudswerken voor de goede werking en de verfraaiing van het kerkgebouw.
Tenslotte bedankte hij ook het zangkoor van de School voor Byzantijnse Muziek ” Heilige Hilarius van Pictavium” van ons Aartsbisdom, onder leiding van Dhr. Konstantinos Kolovos, die met hun prachtige zang deze speciale dag in het leven van de Parochie van Verviers opluisterden.

Opmerkelijk was ook dat naast de orthodoxe gelovigen die deelnamen aan de Goddelijke Liturgie, er ook rooms-katholieken aanwezig waren die met deze kerk een band hadden en met nieuwsgierigheid en levendige belangstelling kwamen kijken naar de omvorming van een rooms-katholieke kerk tot een orthodoxe kerk, een levend getuigenis van het zendingskarakter van de bisdommen van de Oecumenische Troon overal ter wereld.

Er volgde een feestelijk onthaal in de parochiezaal en daarna een Grieks feest in een feestzaal met deelname van de burgemeester en het Lycée des Dames Hellènes van Brussel.

De oprichting van de orthodoxe parochie in Verviers begint vanaf 1957, wanneer de eerste Grieken in de regio aankomen om in de steenkoolmijnen van Luik en Verviers te werken. Ze kwamen oorspronkelijk samen in de parochie van de Heilige Barbara in Luik. Vanaf 1967 werd beslist dat de Luikse priester één keer per maand naar Verviers zou komen om de Goddelijke Liturgie te kunnen vieren in een lokaal van de Katholieke school in de Rue des Foxhalles. Bij de oprichting van ons Orthodox Aartsbisdom in 1969, zorgde de toenmalige Metropoliet Emilianos van België ervoor dat de parochie van Verviers zich verzelfstandigde van de parochie van Luik door een gepaste locatie en een vaste priester te vinden. Met de hulp van de Rooms-Katholieke Kerk werd in 1970 de kerk aan de Rue du Limbourg 10 beschikbaar gesteld, die tot op heden het liturgische leven van de Parochie diende.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar