Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Parochiefeest van de Heilige Katerina in Amsterdam

Op zaterdag 25 november 2023 vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg de Goddelijke Liturgie in de parochie van de Heilige Katerina in Amsterdam (Zaandam), omringd door geestelijken van ons Aartsbisdom in Nederland en met deelname van een groot aantal gelovigen.

Aan het einde van de Goddelijke Liturgie sprak Zijne Eminentie zijn vreugde uit over de viering van deze feestdag en over de voortzetting van de noodzakelijke werkzaamheden voor het goed functioneren van de parochie, waarbij hij de parochianen vroeg om deze inspanning op alle mogelijke manieren te ondersteunen. Verder bedankte hij de rector van de parochie voor zijn pastorale werk en de overige geestelijken voor hun aanwezigheid en deelname aan het vreugdevol feest van de heilige Katerina.

In 2016 heeft ons Aartsbisdom de historische parochie van de Heilige en Glorierijke Grootmartelares Katerina van Amsterdam in ere hersteld. 150 jaar na de sluiting in 1866, heeft het Aartsbisdom een gebouw aangekocht waarin de kerk, de parochiezaal en het aangrenzende huis van de dienstdoende priester moesten worden ondergebracht.

De eerste Grieken die in Nederland aankwamen, waren priesters die in de 17e eeuw aan de universiteit van Leiden studeerden. Een eeuw later kwamen Griekse handelaars uit Smyrna (Klein-Azië), het eiland Chios en Thessaloniki om kleine handelsposten in Amsterdam en andere Europese steden te vestigen voor de uitwisseling van oosterse en Europese producten.

Toen de Griekse gemeenschap in Amsterdam aanzienlijk groeide, vroegen haar leden in 1752 de toestemming en zegen van het Oecumenisch Patriarchaat om een orthodoxe parochie op te richten en wijdden die aan de Heilige en Glorierijke Grootmartelares Katerina. We weten ook dat de parochianen al in 1760 bezig waren met het vertalen van de Goddelijke Liturgie van de heilige Johannes Chrysostomos naar het Nederlands.

Vandaag de dag levert ons Aartsbisdom inspanningen om de verbouwing en de renovatie van het hele gebouw te voltooien, dat nu in Zaandam staat. Het gebouw omvat de kerk, een spiritueel centrum en de priesterwoning en zal er voor zorgen dat het werk van de parochie ongestoord verder kan worden gezet, opdat de Orthodoxie kan blijven getuigen in de moderne wereld.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar