Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Het feest van de Theofanie in de grootste haven van België

Het grote feest van de Theofanie werd met veel luister gevierd in de grootste haven van België. De Goddelijke Liturgie vond plaats in de historische parochie van de Boodschap aan de Moeder Gods in Antwerpen.

Aan het einde van de Goddelijke Liturgie en de Grote Zegen van de Waterwijding, begaven de priesters en het volk zich te voet naar de nabije oever van de Schelde, waar het water werd gezegend met het werpen van het Heilig Kruis.

« Vandaag, dag van het groots feest van de Theofanie (/Epifanie), herdenken we de verschijning van God tot de mensen. Vandaag worden de wateren – het basiselement van het leven – gezegend en door de wateren wordt ook de hele natuur gezegend. De heilige drie-eenheid, de Zoon als volmaakte God en volmaakt mens, de Vader die met zijn stem de aanwezigheid van de Zoon bevestigt en de Heilige Geest in de vorm van een duif, komen naar de Jordaan om aan de herschepping te beginnen. Net zoals toen aan het begin van de schepping van de wereld de Heilige Drie-eenheid – God de Schepper – alles begon te scheppen uit het natuurelement water, zo beginnen zij op dezelfde manier aan de herschepping van de wereld die samen met de mens “zucht en lijdt”, volgens de apostel Paulus (Rom. 8: 20-23). Deze herschepping begint weer vanuit water om uiteindelijk te eindigen met de Verrijzenis, waar de meest volmaakte schepping van God, de mens, opnieuw wordt geschapen. Met deze boodschap zijn we vandaag naar de rivier van onze stad gekomen om de zegen van onze Kerk, via het water, aan de hele natuur te brengen. Het antwoord op de ecologische crisis en de vereiste bescherming van het milieu begint met de kerkelijke theologie en met de zegen van God. In een tijd van overconsumptie en natuurvernietiging promoot de Kerk de zegen van God en het harmonieuze samenleven van alle levende wezens met de mens”, vertelde de rector van de parochie aan de lokale media die verslag deden van het evenement.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar