Benelux logo
Greek logo

Encyklieken – Boodschappen – Publicaties

Encykliek van Metropoliet Athenagoras van België – 23 oktober 2020 (met draaiboek)

OECUMENISCH PATRIARCHAAT ORTHODOX AARTSBISDOM VAN BELGIE EXARCHAAT VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG   ENCYKLIEK   Eminenties, Excellenties, Eerwaarde Vaders, Dierbare broeders en zusters, De Federale Overheid van ons land heeft me zopas kennis gegeven dat ons protocol, dat tot vandaag geldig is, verlengd wordt tot 19 november 2020. Vergeet echter niet dat iedereen (clerus en gelovigen)

Orthodoxe Jeugd van de Benelux – Οntmoetingsdag 17 oktober 2020

OECUMENISCH PATRIARCHAAT ORTHODOX AARTSBISDOM VAN BELGIE EXARCHAAT VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG Prot. N°617/2020 ENCYKLIEK Excellentie, Eerwaarde vaders, Dierbare ouders, Beste broeders en zusters in Christus, In deze moeilijke tijden, waarin de hele mensheid met de door het Coronavirus veroorzaakte pandemie wordt geconfronteerd en waarin ons dagelijks leven al meer dan 7 maanden overhoop wordt gehaald,

Rondschrijven van Metropoliet Athenagoras m.b.t. hervatten van de eredienst en het draaiboek hiervoor

Orthodoxe Kerk in België Brief van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg 6 juni 2020 Eminenties, Excellenties, Dierbare Vaders, Dierbare broeders en zusters, De Belgische Eerste Minister heeft woensdag aangekondigd dat we vanaf maandag 8 juni 2020 de liturgische vieringen in onze parochies mogen hernemen. Dit nieuws verheugt ons!

Interview met Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Parochie van Brugge

Interview : mevrouw Anaïs Vathi De orthodoxe parochie van de heiligen Constantijn en Helena, in de Ezelstraat 85 te Brugge, behoort tot de jurisdictie van het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg. Ze werd opgericht vanuit de bekommernis om de orthodoxe gelovigen van de regio te betrekken bij een lokaal liturgisch leven,

Herdersbrief van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg, aan zijn clerus

Excellentie Bisschop Joachim, Eerwaarde Vaders, Christus is verrezen! Het is in de vreugde van de Opstanding dat ik mij tot u richt, dierbare vaders! De ervaring van de Verrijzenis van Christus staat centraal in ons leven. Het leven van de orthodoxe gelovigen, ons leven, is doordrongen en gevoed door ons geloof in de Opstanding, die

Herdersbrief van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg, m.b.t. de crisis omwille van het coronavirus

Herdersbrief van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg, m.b.t. de crisis omwille van het coronavirus Excellentie, Eerwaarde vaders, Eerwaarde moeder en zusters, Dierbare broeders en zusters, Christus is verrezen! Het is in de paasvreugde dat ik u toeschrijf terwijl ik u, uw echtgenoten, uw families, een zalig en heilig Pasen

Pasen 2020 – Paasboodschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg

PAASBOODSCHAP VAN ZIJNE EMINENTIE METROPOLIET ATHENAGORAS VAN BELGIE EXARCH VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG PASEN 2020 Prot. N°240/2020 Dierbare broeders en zusters in Christus, Christus is verrezen! Christus is verrezen uit het graf als de ‘eerstgeborene uit de doden’ en niemand van diegenen die in Hem geloven blijft zonder hoop in het graf. Ook diegenen die

Herdersbrief van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg, m.b.t. de Grote Week en het feest van Pasen

Herdersbrief van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg Excellentie, Eerwaarde vaders, Eerwaarde moeder en zusters, Dierbare broeders en zusters, We staan vòòr de Heilige en Grote Week en het Grote Feest van Christus Opstanding. Pasen is voor ons, orthodoxe christenen, het hoogtepunt van het liturgisch jaar, het feest der feesten,

Herdersbrief van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg m.b.t. het coronavirus

Excellentie, Eerwaarde vaders, Eerwaarde moeder en zusters, Dierbare broeders en zusters, Laten we, geconfronteerd met de moeilijkheden die in meer of mindere mate door de COVID-19-pandemie worden veroorzaakt, ons vertrouwen in de Heer hernieuwen en deze situatie met christelijke liefde onder ogen zien. Elke situatie is goed voor een christen die vooruitgang wil boeken, maar

Kerstboodschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België

KERSTBOODSCHAP VAN ZIJNE EMINENTIE METROPOLIET ATHENAGORAS VAN BELGIE EXARCH VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG KERSTMIS 2019 Prot. N° 1010/2019 Dierbare broeders en zusters in Christus, “Christus is geboren, loof Hem; Christus komt uit de hemel, ga hem tegemoet; Christus is op aarde, sta op. Mogen de hemelen zich verheugen en de aarde zich verheugen vanwege hem