Benelux logo
Greek logo

Encyklieken – Boodschappen – Publicaties

Pasen 2020 – Paasboodschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg

PAASBOODSCHAP VAN ZIJNE EMINENTIE METROPOLIET ATHENAGORAS VAN BELGIE EXARCH VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG PASEN 2020 Prot. N°240/2020 Dierbare broeders en zusters in Christus, Christus is verrezen! Christus is verrezen uit het graf als de ‘eerstgeborene uit de doden’ en niemand van diegenen die in Hem geloven blijft zonder hoop in het graf. Ook diegenen die

Herdersbrief van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg, m.b.t. de Grote Week en het feest van Pasen

Herdersbrief van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg Excellentie, Eerwaarde vaders, Eerwaarde moeder en zusters, Dierbare broeders en zusters, We staan vòòr de Heilige en Grote Week en het Grote Feest van Christus Opstanding. Pasen is voor ons, orthodoxe christenen, het hoogtepunt van het liturgisch jaar, het feest der feesten,

Herdersbrief van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg m.b.t. het coronavirus

Excellentie, Eerwaarde vaders, Eerwaarde moeder en zusters, Dierbare broeders en zusters, Laten we, geconfronteerd met de moeilijkheden die in meer of mindere mate door de COVID-19-pandemie worden veroorzaakt, ons vertrouwen in de Heer hernieuwen en deze situatie met christelijke liefde onder ogen zien. Elke situatie is goed voor een christen die vooruitgang wil boeken, maar

Kerstboodschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België

KERSTBOODSCHAP VAN ZIJNE EMINENTIE METROPOLIET ATHENAGORAS VAN BELGIE EXARCH VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG KERSTMIS 2019 Prot. N° 1010/2019 Dierbare broeders en zusters in Christus, “Christus is geboren, loof Hem; Christus komt uit de hemel, ga hem tegemoet; Christus is op aarde, sta op. Mogen de hemelen zich verheugen en de aarde zich verheugen vanwege hem

Gouden Jubileum

Prot. Nr 282-2019 Aan de geestelijkheid en de eerbiedwaardige christenen van ons Aartsbisdom Eerwaarde vaders en dierbare kinderen in Christus, Met deze encycliek en aan de vooravond van het grote feest van Pasen, wil ik zowel aan de geestelijken als aan de trouwe christenen van ons Aartsbisdom melden dat er dit jaar, in 2019, een

Paasboodschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België – 2019

Prot. N°336/2019 Dierbare broeders en zusters in Christus, Christus is verrezen! Wij staan voor het graf van onze Heer en Verlosser en vernemen de boodschap van zijn overwinning: “Wat zoekt gij de levende bij de doden? Gij zoekt Jezus van Nazareth, de gekruisigde. Hij is niet hier, Hij is verrezen”! Diegene die gekruisigd werd, is

Patriarchale boodschap voor Pasen 2019

Protocol nr. 257 † Bartholomaios DOOR DE GENADE GODS AARTSBISSCHOP VAN CONSTANTINOPEL,
NIEUW ROME, EN OECUMENISCH PATRIARCH MOGE DE GENADE, DE VREDE EN DE BARMHARTIGHEID VAN DE GLORIEUS VERREZEN CHRISTUS MET DE GEHELE KERK ZIJN * * * Eerbiedwaardige broeders en geliefde kinderen in de Heer, Nu we de lange periode van de heilige en grote

KERSTBOODSCHAP VAN ZIJNE EMINENTIE METROPOLIET ATHENAGORAS VAN BELGIE EXARCH VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG

KERSTBOODSCHAP VAN ZIJNE EMINENTIE METROPOLIET ATHENAGORAS VAN BELGIE EXARCH VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG KERSTMIS 2018 Prot. N° 996/2018 Dierbare broeders en zusters in Christus, “De duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt reeds” (1 Joh. 2, 8). Vandaag vieren wij onze ontmoeting met de levende God, de verschijning van Zijn Licht, de openbaring van

Encycliek van Metropoliet Athenagoras over de Jongerenbijeenkomst

N° Prot. 765/2018 Aan de priesters en diakens, en aan de trouwe gelovigen van ons Heilig Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg Eerwaarde vaders, Beste ouders, Broeders en zussen in Christus de Heer, Bij het begin van het kerkelijk jaar richt ik mij tot elk van jullie om u te herinneren aan

Veel mensen in België leven alsof er geen God is

 Tijdens mijn interviews in Europa ontmoette ik Ignace Peckstadt, de vader van de huidige Metropoliet van België Athenagoras, veel eerder dan de metropoliet zelf te ontmoeten. Dat was in Gent, België, in 2007. Op dat ogenblik was Zijne Eminentie Athenagoras hulpbisschop van het Aartsbisdom van België, dat geleid werd door een etnische Griek, Metropoliet Panteleimon