Benelux logo
Greek logo

Encyklieken – Boodschappen – Publicaties

Gouden Jubileum

Prot. Nr 282-2019 Aan de geestelijkheid en de eerbiedwaardige christenen van ons Aartsbisdom Eerwaarde vaders en dierbare kinderen in Christus, Met deze encycliek en aan de vooravond van het grote feest van Pasen, wil ik zowel aan de geestelijken als aan de trouwe christenen van ons Aartsbisdom melden dat er dit jaar, in 2019, een

Paasboodschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België – 2019

Prot. N°336/2019 Dierbare broeders en zusters in Christus, Christus is verrezen! Wij staan voor het graf van onze Heer en Verlosser en vernemen de boodschap van zijn overwinning: “Wat zoekt gij de levende bij de doden? Gij zoekt Jezus van Nazareth, de gekruisigde. Hij is niet hier, Hij is verrezen”! Diegene die gekruisigd werd, is

Patriarchale boodschap voor Pasen 2019

Protocol nr. 257 † Bartholomaios DOOR DE GENADE GODS AARTSBISSCHOP VAN CONSTANTINOPEL,
NIEUW ROME, EN OECUMENISCH PATRIARCH MOGE DE GENADE, DE VREDE EN DE BARMHARTIGHEID VAN DE GLORIEUS VERREZEN CHRISTUS MET DE GEHELE KERK ZIJN * * * Eerbiedwaardige broeders en geliefde kinderen in de Heer, Nu we de lange periode van de heilige en grote

KERSTBOODSCHAP VAN ZIJNE EMINENTIE METROPOLIET ATHENAGORAS VAN BELGIE EXARCH VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG

KERSTBOODSCHAP VAN ZIJNE EMINENTIE METROPOLIET ATHENAGORAS VAN BELGIE EXARCH VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG KERSTMIS 2018 Prot. N° 996/2018 Dierbare broeders en zusters in Christus, “De duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt reeds” (1 Joh. 2, 8). Vandaag vieren wij onze ontmoeting met de levende God, de verschijning van Zijn Licht, de openbaring van

Encycliek van Metropoliet Athenagoras over de Jongerenbijeenkomst

N° Prot. 765/2018 Aan de priesters en diakens, en aan de trouwe gelovigen van ons Heilig Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg Eerwaarde vaders, Beste ouders, Broeders en zussen in Christus de Heer, Bij het begin van het kerkelijk jaar richt ik mij tot elk van jullie om u te herinneren aan

Veel mensen in België leven alsof er geen God is

 Tijdens mijn interviews in Europa ontmoette ik Ignace Peckstadt, de vader van de huidige Metropoliet van België Athenagoras, veel eerder dan de metropoliet zelf te ontmoeten. Dat was in Gent, België, in 2007. Op dat ogenblik was Zijne Eminentie Athenagoras hulpbisschop van het Aartsbisdom van België, dat geleid werd door een etnische Griek, Metropoliet Panteleimon

Patriarchale boodschap voor Pasen 2018

Protocol nr. 312 † BARTHOLOMEUS door de genade van God, Aartsbisschop van Constantinopel, het Nieuw Rome, en Oecumenische Patriarch Moge de genade, vrede en genade van de glorieus verrezen Christus met het gehele volk van de Kerk zijn * * * Broeders en geliefde kinderen in de Heer, De ervaring van de Opstanding van Christus,

Discours Catechetique en Ouverture du Saint et Grand Careme (2018)

Protocol Nr. 169 CATECHETISCHE ENCYCLIEK BIJ HET BEGIN  VAN DE HEILIGE EN GROTE VASTEN † BARTHOLOMEOS DOOR DE GENADE GODS AARTSBISSCHOP VAN CONSTANTINOPEL-NIEUW ROME EN OECUMENISCH PATRIARCH MOGEN DE GENADE EN VREDE VAN ONZE HEER EN GOD EN VERLOSSER JEZUS CHRISTUS, EVENALS ONS GEBED, ONZE ZEGEN EN ABSOLUTIE MET DE GEHELE KERK ZIJN * *