Benelux logo
Greek logo

Encyklieken – Boodschappen – Publicaties

Patriarchale boodschap voor Pasen 2018

Protocol nr. 312 † BARTHOLOMEUS door de genade van God, Aartsbisschop van Constantinopel, het Nieuw Rome, en Oecumenische Patriarch Moge de genade, vrede en genade van de glorieus verrezen Christus met het gehele volk van de Kerk zijn * * * Broeders en geliefde kinderen in de Heer, De ervaring van de Opstanding van Christus,

Discours Catechetique en Ouverture du Saint et Grand Careme (2018)

Protocol Nr. 169 CATECHETISCHE ENCYCLIEK BIJ HET BEGIN  VAN DE HEILIGE EN GROTE VASTEN † BARTHOLOMEOS DOOR DE GENADE GODS AARTSBISSCHOP VAN CONSTANTINOPEL-NIEUW ROME EN OECUMENISCH PATRIARCH MOGEN DE GENADE EN VREDE VAN ONZE HEER EN GOD EN VERLOSSER JEZUS CHRISTUS, EVENALS ONS GEBED, ONZE ZEGEN EN ABSOLUTIE MET DE GEHELE KERK ZIJN * *