Benelux logo
Greek logo

Gouden Jubileum

Oecumenisch Patriarch Bartholomeos in audiëntie ontvangen door Zijne Koninklijke Hoogheid Groothertog Henri van Luxemburg

Op donderdag 14 november 2019, de laatste dag van de Gouden Jubileumvieringen van het Orthodoxe Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg, werd Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos ontvangen in het Groothertogelijk Paleis in Luxemburg door Zijne Koninklijke Hoogheid Groothertog Henri van Luxemburg. De Oecumenische Patriarch kon lange tijd met de Groothertog

De Groene Patriarch op een … groene wandeling in België

De Groene Patriarch wandelt door de groene weiden en bossen getooid in herfstkleuren. Oecumenisch Patriarch Bartholomew was in België als deel van zijn officieel bezoek aan het Orthodoxe Aartsbisdom van België, dat zijn vijftigste verjaardag viert sinds de oprichting door het Oecumenisch Patriarchaat. Patriarch Bartholomeos, bekend om zijn ecologische interesses, wilde het groene landschap van

De Oecumenische Patriarch in Luxemburg

In het kader van zijn rondreis door het Aartsbisdom van België  kwam Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch in de namiddag van 13 november 2019 aan in het Groothertogdom Luxemburg. De clerus, vele gelovigen en kinderen die hem bloemen aanboden, heetten Zijne Alheiligheid welkom in de orthodoxe kathedraal van de Heilige Nicolaas, waarna hij voorging in

Bezoek van de Oecumenische Patriarch aan de abdij Notre-Dame de Saint Rémy – Rochefort

De Oecumenische Patriarch bezocht op 12 november ’s namiddags de abdij Notre-Dame de Saint-Remy in Rochefort. Zijne Alheiligheid werd hartelijk verwelkomd door het hoofd van de kloostergemeenschap, de Zeer Eerwaarde abt Gilbert Degros, samen met vele gelovigen, vrienden en bezoekers van de abdij. Ook de Hegumen van het Klooster van Chevetogne Dom Lambert De Vos

Ontmoeting van de Oecumenische Patriarch met Aartsbisschop Simon van het Patriarchaat van Moskou

Zijne Alheiligheid Oecumenisch Patriarch Bartholomeos ontmoette Zijne Excellentie Aartsbisschop Simon van het Patriarchaat van Moskou tijdens zijn verblijf in België. Eerst nam Aartsbisschop Simon deel aan het galadiner georganiseerd door het aartsbisdom van België ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum sinds de oprichting in het Hotel Steigenberger in Brussel. Veel persoonlijkheden, zoals de minister van

Oecumenische Patriarch Bartholomeos ontmoet Koning Filip en Vice-Eerste Minister Koen Geens in Brussel

Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeus ontmoette op dinsdag 12 november 2019 Zijne Majesteit Koning Filip in het Koninklijk Paleis van Brussel. Hij werd vergezeld door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Diaken Kallinikos Chasapis en de heer Nikolaos Manginas. De Patriarch had een persoonlijke onderhoud met koning Filip. Tijdens dit onderhoud konden ze spreken

De Oecumenische Patriarch in de Orthodoxe Parochie van Brugge

Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos kwam in de namiddag van maandag 11 november 2019 aan in de parochie van de Heiligen Constantijn en Helena van Brugge, na zijn toespraak aan het Europacollege. De Oecumenische Patriarch werd hartelijk ontvangen door de rector van de parochie aartspriester Bernard Peckstadt (broer in het vlees van de huidige

Bezoek van de Oecumenische Patriarch aan het stadhuis van Brugge en de Heilig Bloedkapel

Tijdens zijn korte verblijf in Brugge bracht zijn Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos een bezoek aan het stadhuis van de prachtige stad Brugge, waar hij werd verwelkomd door de burgemeester van de stad, de heer Dirk De Fauw. Dit bezoek bood de unieke gelegenheid om de prachtige gotische zaal van dit historische gebouw te bezoeken.

Conferentie van de Oecumenische Patriarch aan het Europacollege te Brugge

Zijne Alheiligheid Oecumenisch Patriarch Bartholomeos hield op maandag 11 november om 14.00 uur in het Europacollege te Brugge een conferentie getiteld “De rol van de Kerken in Europa”. Zijne Alheiligheid, in België ter gelegenheid van de Gouden Jubileumvieringen van het Aartsbisdom van België, aanvaardde de uitnodiging om het Europacollege te bezoeken, met zijn aanwezigheid te

De Oecumenische Patriarch ontmoet de leden van CROCEU

In het kader van de viering van het Gouden Jubileum van het Aartsbisdom van België en de Exarchaat van Nederland en Luxemburg, ontmoette Zijne Alheiligheid Oecumenisch Patriarch Bartholomeos I het Comité van Afgevaardigden van de Orthodoxe Kerken bij de Europese Unie (CROCEU). De deelnemers aan de bijeenkomst waren Zijne Eminentie Athenagoras Peckstadt Metropoliet van België,