Benelux logo
Greek logo

Kathedraal van de Heilige Aartsengelen te Brussel

Eervolle onderscheiding voor de hoge ambtenaar van het Ministerie van Justitie van België, de heer Eric Ghysselinckx

Op zondag 12 november 2022 werd het patroonsfeest gevierd van de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen, waarbij Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, de onderscheiding van het “Kruis van de Orde van de Aartsengel Michaël” overhandigde aan de heer Eric Ghysselinckx, hoofd van de Dienst erediensten en vrijzinnigheid van

Patroonsfeest van de Orthodoxe Kathedraal van de Heilige Aartsengelen Brussel

Op zondag 12 november werd het patroonsfeest gevierd van de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen, voorgezeten door Zijne Eminentie Metropoliet Theodoritos van Laodicea en geconcelebreerd door onze herder Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, en Zijne Excellentie bisschop Joachim van Apollonia, bijgestaan door clerus van ons Aartsbisdom. Onder de

Bezoek van ouderling Eliseos van Simonos Petra in België en Te Deum voor de Nationale Griekse Feestdag van 28 oktober in Brussel

Op zondag 29 oktober 2023 vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, de Goddelijke Liturgie in de Kathedraal van Brussel, bijgestaan door Zeer Eerwaarde Archimandriet Eliseos van Simonos Petra, hegoumen van het Heilige Klooster van Simonos Petra op de berg Athos, en geestelijken van zijn gezelschap en van ons

Naamdag van onze Metropoliet Athenagoras van België

Op zondag 23 juli 2023 vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg zijn naamfeest en ging voor in de Goddelijke Liturgie in de Orthodoxe Kathedraal in Brussel. Zijne Eminentie was omringd door geestelijken van het Aartsbisdom en een groot aantal gelovigen, die zich haastten naar de Kathedraal om hun

Servische bisschop Maxim Vasiljevic in het Aartsbisdom België

In het kader van de voordrachtenkring “Orthodox Logos” van ons Aartsbisdom van België was de gastspreker Zijne Excellentie Bisschop Maximos Vasiljevic, hiërarch van het Patriarchaat van Servië in Californië, VS. De lezing vond plaats op 25 mei 2023, Hemelvaartsdonderdag, in het “Orthodox Centrum Ambiorix”. Op de ochtend van Hemelvaart, met toestemming en op aandringen van Zijne

Herdenking van de Pontus in Brussel

Op de eerste zondag na 19 mei, 21 mei 2023 -zondag van de Blindgeborene en dit jaar tegelijk ook gedachtenisdag van de Heiligen Konstantijn en Helena, werd een gebedsdienst gehouden ter nagedachtenis van de Genocide van de Pontische Grieken, in de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen in Brussel. Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en

Dienst van de Grote Vespers van Pasen in de Kathedraal van Brussel (2023)

Met alle luister en plechtigheid werden op Paaszondagmorgen, 24 april 2022, in de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen Michaël en Gabriel te Brussel, de Grote Vespers van Pasen gevierd, voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, met deelneming van Zijne Excellentie Bisschop Joachim van Apollonia en de geestelijkheid

Feest van de Verrijzenis in de Kathedraal van Brussel

Het grote feest van de Verrijzenis van de Heer werd, ook dit jaar, op zondag 16 april 2023, met alle nodige luister en plechtigheid gevierd in de Kathedraal van de heilige Aartsengelen Michaël en Gabriel te Brussel. De voorganger was Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg. Vele gelovigen kwamen

Dienst van de Graflegging in de Kathedraal van Brussel (2023)

Op Goede Vrijdag 14 april 2023, werd in de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen in Brussel, in alle plechtigheid de dienst van de Graflegging gehouden, voorgezeten door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg. De lofgebeden werden door een vrouwenkoor met kinderen gezongen en even later volgde de processie met