Benelux logo
Greek logo

Kathedraal van de Heilige Aartsengelen te Brussel

De Grote Vespers van Pasen 2024 in Brussel

Met alle luister en plechtigheid werden op Paaszondag 24 april 2023, de Grote Vespers van Pasen gevierd in de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen Michaël en Gabriel te Brussel, voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, met deelneming van Zijne Excellentie Bisschop Joachim van Apollonia en de geestelijkheid

Zondag van de Orthodoxie in het centrum van Europa

Ook dit jaar werd de triomf van de Orthodoxie in het Orthodox Aartsbisdom van België gevierd, met een traditioneel gewijze interorthodoxe concelebratie op zondag 24 maart 2024, in de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen in Brussel. Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg ging voor in de liturgie en werd

Priesterwijding van de Aartsdiaken in het Orthodox Aartsbisdom België

Op zaterdag 3 februari 2024 werd in de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen te Brussel de priesterwijding toegediend aan Aartsdiaken Emilianos Chatzivasileiou, door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg. In deze pontificale concelebratie werd Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras omringd door Zijne Eminentie Metropoliet Job van Pisidië, Hunne Excellenties bisschop

Feest van de Theofanie in de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen in Brussel

In de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen in Brussel werd een bisschoppelijke Goddelijke Liturgie gevierd, voorgezeten door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg. Zijne Eminentie werd omringd door priesters en diakens van ons Aartsbisdom. Na de Liturgie vond de Grote Zegen van de Waterwijding plaats. Zijne Eminentie wenste ter

Nieuwjaar in Brussel

De eerste dag van het nieuwe jaar 2024, feestdag van de besnijdenis van de Heer en herdenking van de heilige Basilius de Grote, werd in het Aartsbisdom van België herdacht. In de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen van Brussel werd de Goddelijke Liturgie gecelebreerd, voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van

Eervolle onderscheiding voor de hoge ambtenaar van het Ministerie van Justitie van België, de heer Eric Ghysselinckx

Op zondag 12 november 2022 werd het patroonsfeest gevierd van de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen, waarbij Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, de onderscheiding van het “Kruis van de Orde van de Aartsengel Michaël” overhandigde aan de heer Eric Ghysselinckx, hoofd van de Dienst erediensten en vrijzinnigheid van

Patroonsfeest van de Orthodoxe Kathedraal van de Heilige Aartsengelen Brussel

Op zondag 12 november 2023 werd het patroonsfeest gevierd van de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen, voorgezeten door Zijne Eminentie Metropoliet Theodoritos van Laodicea en geconcelebreerd door onze herder Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, en Zijne Excellentie bisschop Joachim van Apollonia, bijgestaan door clerus van ons Aartsbisdom. Onder

Bezoek van ouderling Eliseos van Simonos Petra in België en Te Deum voor de Nationale Griekse Feestdag van 28 oktober in Brussel

Op zondag 29 oktober 2023 vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, de Goddelijke Liturgie in de Kathedraal van Brussel, bijgestaan door Zeer Eerwaarde Archimandriet Eliseos van Simonos Petra, hegoumen van het Heilige Klooster van Simonos Petra op de berg Athos, en geestelijken van zijn gezelschap en van ons

Naamdag van onze Metropoliet Athenagoras van België

Op zondag 23 juli 2023 vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg zijn naamfeest en ging voor in de Goddelijke Liturgie in de Orthodoxe Kathedraal in Brussel. Zijne Eminentie was omringd door geestelijken van het Aartsbisdom en een groot aantal gelovigen, die zich haastten naar de Kathedraal om hun

Servische bisschop Maxim Vasiljevic in het Aartsbisdom België

In het kader van de voordrachtenkring “Orthodox Logos” van ons Aartsbisdom van België was de gastspreker Zijne Excellentie Bisschop Maximos Vasiljevic, hiërarch van het Patriarchaat van Servië in Californië, VS. De lezing vond plaats op 25 mei 2023, Hemelvaartsdonderdag, in het “Orthodox Centrum Ambiorix”. Op de ochtend van Hemelvaart, met toestemming en op aandringen van Zijne