Benelux logo
Greek logo

In België

Feest van de Heilige Aartsengelen te Brussel

Om functionele redenen werd het patroonsfeest van de Parochie van de Heilige Aartsengelen Michaël en Gabriël, de eerste orthodoxe kerk in Brussel, gevierd op zondag 6 november 2022, voorgezeten door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg. In zijn toespraak verwees Zijne Eminentie naar de passage in het Evangelie over

Parochiefeest en priesterwijding in de Franstalige Brusselse parochie van de Heiligen Silouan en Martinus

Op zaterdag 1 oktober 2022 werd met een kleine vertraging de Goddelijke Liturgie voor het patroonsfeest van de heiligen Silouan de Athoniet en Martinus van Tours (gemeente Sint-Gillis – Brussel) gevierd, voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg. Tijdens deze Liturgie werd diaken Michael Lomax tot priester gewijd. Zijne

Gebede voor de aanvang van het nieuwe schooljaar in de schoot van de parochie van de H.H. Konstantijn en Helena te Brugge

Op zondag 28 augustus 2022, feest van de Heilige Mozes de Ethiopiër, ging Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België voor in de Goddelijke Liturgie gevierd in de schoot van de Parochie van de Heiligen Konstantijn en Helena te Brugge. De metropoliet was omringd van Aartspriester Bernard Peckstadt, de rector van de parochie, Aartsdiaken Emilianos Chatzivasiliou

De Metropoliet van Philadelphia in het Aartsbisdom van België

Tijdens de huidige periode van het feest van de Moeder Gods verblijft Zijne Eminentie Metropoliet Meliton van Philadelphia in het Aartsbisdom België, op uitnodiging van landgenoten van Imvros om het huwelijk van hun dochter te vieren. Bij deze gelegenheid, en vanwege het feit dat het drie maanden geleden is dat de moeder van Zijne Eminentie

Het feest van de Heilige Marina in Brussel

Het Orthodox Aartsbisdom van België eerde de nagedachtenis van de Heilige Marina, grootmartelares en wonderdoenster, in de Parochie die haar naam draagt. De Parochie van de Heilige Marina is een van de vijf Griekstalige parochies in Brussel en is tijdelijk gehuisvest in de metropolitaanse kapel in de zetel van het Aartsbisdom. De vieringen hadden plaats

Veertig-dagen-nagedachtenis van Presbytera Mita (Marie-Thérèse) Peckstadt-Janssens

Op zondag 26 juni 2022 werd in de schoot van de Parochie van de Heilige Apostel Andreas te Gent de veertig-dagen-nagedachtenis gevierd van Presbytera Mita (Marie-Thérèse) Peckstadt-Janssens, de moeder van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België. Het was Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras die voorging in de viering van de Goddelijke Liturgie, in concelebratie met Aartsbisschop

Hoe kan men de Triomf van de Orthodoxie vieren als orthodoxen oorlog voeren tegen andere orthodoxen?

Zondag van de Orthodoxie in Brussel.   De zondag van de Orthodoxie werd op 13 maart 2022 door het Aartsbisdom België met pracht en praal gevierd. Zijne Eminentie metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg ging voor in de interorthodoxe concelebratie, die plaatsvond in de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen in Brusse.

Parochiefeest van de Heilige Dimitrios in Maasmechelen

Op dinsdag 26 oktober 2021, de gedenkdag van de heilige grootmartelaar Dimitrios de Myronvloeiende, vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg de Goddelijke Liturgie in de parochie van de H. Dimitrios in Maasmechelen. Zijne Eminentie verwees in zijn homilie naar de heilige Dimitrios en zijn enige ambitie om een

Uitnodiging

Parochiefeest van de Geboorte van de Moeder Gods wordt gevierd op zondag 5 september 2021 in de Bloeistraat 35 1070 Anderlecht, met de viering van Metten (9u00) en Pontificale Liturgie (c.a. 10u00). De Eredienst wordt geleid door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg. We nodigen U, Uw familie en

Het naamfeest van onze Metropoliet Athenagoras en een nieuwe vicaris-generaal voor ons Aartsbisdom

Op zaterdag 24 juli 2021, feest van de heilige Athenagoras de Apologeet, vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg zijn naamfeest. Hij ging voor in de Goddelijke Liturgie, gevierd in de Orthodoxe Kathedraal in Brussel. Hij was omringd van priesters en diakens. Aan het einde van de Goddelijke Liturgie