Benelux logo
Greek logo

In België

Dienst van de Grote Vespers van Pasen in de Kathedraal van Brussel (2023)

Met alle luister en plechtigheid werden op Paaszondagmorgen, 24 april 2022, in de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen Michaël en Gabriel te Brussel, de Grote Vespers van Pasen gevierd, voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, met deelneming van Zijne Excellentie Bisschop Joachim van Apollonia en de geestelijkheid

Feest van de Verrijzenis in de Kathedraal van Brussel

Het grote feest van de Verrijzenis van de Heer werd, ook dit jaar, op zondag 16 april 2023, met alle nodige luister en plechtigheid gevierd in de Kathedraal van de heilige Aartsengelen Michaël en Gabriel te Brussel. De voorganger was Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg. Vele gelovigen kwamen

Dienst van de Graflegging in de Kathedraal van Brussel (2023)

Op Goede Vrijdag 14 april 2023, werd in de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen in Brussel, in alle plechtigheid de dienst van de Graflegging gehouden, voorgezeten door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg. De lofgebeden werden door een vrouwenkoor met kinderen gezongen en even later volgde de processie met

Zegening van de wateren in de grootste haven van het land

Het grote feest van de Theofanie werd met veel luister gevierd in de metropool Antwerpen, de grootste haven van België. Aan het einde van de Goddelijke Liturgie en de Grote Zegen van de Waterwijding, begaven de priesters en het volk zich te voet naar de oever van de Schelde -naast de kerk, waar zij, na

Snijden van het Basiliusbrood in het Aartsbisdom van België

Op zondag 8 januari 2023 werd in het Aartsbisdom België, na de vesperdienst in de kathedraal van de Heilige Aartsengelen, het Basiliusbrood gesneden. Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg ging de vesperdienst voor, met de medewerking van twee priesters en een diaken. Ook aanwezig was Zijne Excellentie Joachim van

Nieuwjaar in Brussel

De eerste dag van het nieuwe jaar 2023, feestdag van de besnijdenis van de Heer en herdenking van de heilige Basilius de Grote, werd in het Aartsbisdom van België herdacht. In de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen van Brussel werd de Goddelijke Liturgie gecelebreerd, voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van

De viering van 50 jaar orthodoxe parochie in Gent

Op zaterdag 26 november 2022 werd het gouden jubileum gevierd van de Parochie van de Heilige Apostel Andreas te Gent. Het was inderdaad dag op dag 50 jaar geleden dat er in Gent een orthodoxe parcohie werd opgericht en er een eerste Liturgie werd gevierd. Dit jubileum werd gevierd met een bisschoppelijke concelebratie voorgegaan door

Nieuwe Archont van de Heilige en Grote Kerk van Christus voor het Aartsbisdom België

Op zondag 13 november 2022 vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg op het feest van de Heilige Aartsengelen Michael en Gabriël de Goddelijke Liturgie in de Kathedraal van Brussel. DE concelebreranten waren Zijne Excellentie Bisschop Dositheus van het Patriarchaat van Georgië in België en Zijne Excellentie Bisschop Joachim

Het feest van de heilige Nectarios in België

In het Aartsbisdom België werd de nagedachtenis gevierd van de heilige Nektarios de Thaumaturg, Bisschop van Pentapolis. Op de avond van 8 november, de vooravond van het feest, ging Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg voor in de plechtige Vespers in de parochie van de heilige NeKtarios in Bergen.