Benelux logo
Greek logo

Parochie van de Geboorte van de Moeder Gods te Anderlecht

Bloeistraat 35 - 1070 Brussel (Neerpede)

Adres van de kerk: Bloeistraat 35 – 1070 Brussel (Neerpede).

Parochiewebsite: www.orthpol.be.

Rector: Aartspriester Paweł Cecha. Adres: Kruiskouter 43 – 1730 Asse. Mob.: +32.489/86.91.16. E-mail: [email protected].

Kerkzangers: Marta Cecha, Magdalena Prymaka

Erediensten:

Vespers: elke zaterdag 18h30-19h10

Metten en Goddelijke Liturgie: op zondagen en hoogfeesten 09.00-12.00, Heiligenfeesten op weekdagen: Agrypnia van 18h30 tot 22h00.

Waterwijding: eerste zaterdag van de maand na de Vespers

Liturgische talen: Pools, Kerkslavisch, Frans

Kantoor van de kerk: elke zaterdag 17.00- 18.30 in de kerk.

Parochieraad: Aartspriester Pawel Cecha, Anna Kowalczuk, Halina Brenko, Bożena Kamieńska et Marta Cecha

Kerkfabriek: Aartspriester Pawel Cecha, Żaneta Bołtromiuk-Nowak et Aneta Siergiejuk, Messieurs Andrzej Dudzicz en Jan Slokotowicz

H. Biecht: elke zaterdag na de Vespersν, en elke zondag na het einde van de Goddelijke Liturgie af te spreken met de priester

Jeugdverantwoordelijke: Aartspr. Paweł Cecha

Vertegenwoordiger van de Jeugd: Martyna Marczuk

Catechese: elke zondag na het einde van de Goddelijke Liturgie in de kerk. Marta Cecha,Julia Dawidziuk, Wiktoria Marczuk  en Antoni Giwojna.

Overige activitetien:

Voetbalploeg: elke dinsdag vanaf 20.00 in “FitFive”, Tielemansstraat 2, 1020 Brussel

Poolse club: elke eerste zondag van de maand, ‘s avonds

PAROCHIE VAN DE GEBOORTE VAN DE MOEDER GODS – ANDERLECHT

De parochie van de Geboorte van de Moeder Gods in Anderlecht behoort tot het Orthodox Aartsbisdom van België. Ze werd in 2014 opgericht ten behoeve van de Pools-orthodoxe christenen. Vanuit de Orthodoxe Kerk van Polen wordt gezorgd voor het toewijzen van de priester. De parochie behoudt de Pools-orthodoxe liturgische traditie en tijdens de diensten wordt zowel Pools als Slavisch gebruikt. Een overeenkomst werd ondertekend tussen Zijne Gelukzaligheid Metropoliet Sawa van Warschau en geheel Polen en Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, waarin wordt gestipuleerd dat de Parochie canoniek geplaatst is onder de jurisdictie van het Aartsbisdom van België behorende tot het Oecumenisch Patriarchaat.

 De parochie beantwoordt aan de spirituele noden van de Poolse gemeenschap, waarvan 600 leden een petitie tekenden met het verzoek om een ​​parochie te stichten. Dankzij de inspanningen van Metropoliet Athenagoras van België kon de gemeenschap gedurende het eerste jaar de Verrijzeniskapel in Brussel gebruiken, om er elke tweede en vierde zondag van de maand de Goddelijke Liturgie te vieren. Op andere zondagen gingen de gelovigen naar de Franstalige parochie van de Heiligen Silouan en Martinus van Brussel (Bosniëstraat, St. Gillis).

 Metropoliet Athenagoras kon bekomen dat de Rooms-Katholieke Kerk een kerkgebouw ter beschikking stelt aan de orthodoxe parochie. Deze situeert zich in de Gemeente Anderlecht. De kerk was leeg, maar in goede staat, en er is voldoende parkeergelegenheid. De parochianen droegen bij tot de aankoop van iconen, luchters en liturgische voorwerpen en slaagden erin de plaats in te richten naar de vereisten van de orthodoxe eredienst. Aldus kon Metropoliet Athenagoras van België er op zondag 14 februari 2016 er een eerste Goddelijke Liturgie vieren.

 In januari 2017 werd een huurverlenging onderhandeld tot 2020. Na deze periode streeft de parochie naar een erfpacht en de mogelijkheid om het kerkgebouw nog meer aan te passen aan de behoeften van de Parochie. Bovendien werd in mei 2019 de Parochie officieel erkend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 De parochie hecht bijzonder belang aan kinderen en jongeren. Zij nemen actief deel aan de activiteiten van de Orthodoxe Jeugd van de Benelux en velen onder hen zijn lid van het kerkkoor of dienen tijdens de liturgische vieringen. Na de Goddelijke Liturgie wordt catechese georganiseerd onder leiding van Presbytera Martha Cecha, bijgestaan ​​door jonge, ervaren catecheten. Meer dan 60 kinderen volgen deze catechese.

 Naast de zuiver pastorale activiteiten is de Parochie ook actief op andere gebieden. Zo verwierf ze in 2017, in samenwerking met de Poolse organisatie “Orthnet” en met steun van de Poolse Ambassade, de nodige financiële middelen om in september van hetzelfde jaar de tentoonstelling “Orthophoto” – de kleuren van de Orthodoxie in Polen” te organiseren. De tentoonstelling werd omlijst door muzikale concerten van het koor en de projectie van een film over de geschiedenis van de Orthodoxie in Polen. In samenwerking met het consulaat en de Poolse Ambassade helpt de parochie ook Poolse staatsburgers met problemen in België. Het parochiekoor neemt deel aan evenementen georganiseerd door de diplomatieke autoriteiten, terwijl leden van het corps diplomatique deelnemen aan de activiteiten van de parochie.

 BEDIENENAARS
 Aartspriester Pawel Cecha: 2014 – heden

Rector:

Aartspriester Paweł Cecha

Mob.: +32.489/86.91.16

E-mail: [email protected]