Benelux logo
Greek logo

Kathedraal van de Heilige Aartsengelen te Brussel

DE OPSTANDING IN DE KATHEDRAAL TE BRUSSEL

 Met gepaste luister werd ook dit jaar op zondag 1 mei 2016 in de Kathedraal te Brussel het Heilig Pascha gevierd. De kerk was afgeladen vol met orthodoxe christenen die samenstroomden om het heilig vuur te ontvangen en deel te nemen aan de meest luisterrijke viering van het christendom.

Tijdens de Goddelijke Liturgie, die werd voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, omringd door geestelijken van de metropolitaanse kerk, en zijn diakens, werd de encycliek van de Oecumenische Patriarch voorgelezen, evenals de boodschap van Zijne Eminentie voor het hoogfeest van de Opstanding van Christus.

Op het einde bedankte Zijne Eminentie de Metropoliet van België iedereen die tot het einde van de Goddelijke Liturgie aanwezig was, en riep het “Christus is opgestaan” in verschillende talen.