Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

DOXOLOGIE VOOR DE NATIONALE FEESTDAG VAN LUXEMBURG

Op zondag 26 juni 2016, feest van Alle Heiligen, ging Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, en Exarch van Nederland en Luxemburg, voor in de Goddelijke Liturgie en de Doxologie die volgde wegens de nationale feestdag van Luxemburg. De Heilige Nikolaaskathedraal te Weiler-la-Tour was vol gelovigen gestroomd.

Bij de Goddelijke Liturgie werd Zijne Emenentie omringd door de Rector van de kerk, de Z.E.H. Protopresbyter van de Oecumenische Troon Panagiótis Moschonás, de Z.E.H. Protopresbyter Constantin Dutuc, de Z.E.H. Protopresbyter Zoran Radivojević, en de Zeer Vrome Aartsdiaken van het Heilig Aartsbisdom, Athanásios Toparlákis, terwijl alle orthodoxe priesters in Luxemburg van de verschillende orthodoxe Kerken van het land aanwezig waren bij de Doxologie, en zo de eenheid van de Orthodoxe Kerk toonden. Twee koren met kerkzangers verzorgden tijdens de Metten en tijdens de Goddelijke Liturgie op prachtige wijze de gezangen van Allerheiligendag, in het Grieks, Roemeens en Frans.

Na de Doxologie zong een kinderkoor “Ons Heemecht”, het Luxemburgse volkslied. Na zijn beknopte homilie, stipte Zijne Eminentie de Metropoliet nogmaals de uitstekende samenwerking aan tussen de Orthodoxe Kerken en de Luxemburgse Staat, prees hij de bijdrage van de Groothertog aan het welzijn van Luxemburg, terwijl hij niet naliet om ook de ondersteuning te onderstrepen die de rooms-katholieke kerk aan de orthodoxe aanwezigheid in het land biedt. Daarna benadrukte hij de eenheid van de Orthodoxe Kerk die taal- en cultuurverschillen overstijgt. Hij vermeldde trouwens het belang van het Heilig en Groot Panorthodox Concilie dat binnen drie dagen zal plaatshebben op Kreta, onder leiding van Z.A.H. Oecumenisch Patriarch Bartholomeos. Hij feliciteerde de hoogwaardigheidsbekleders en alle gelovigen hartelijk met de feestdag. Zijne Eminentie liet niet na om de heer Ambassadeur en de parochianen te bedanken voor hun deelname aan de begrafenisdienst van wijlen zijn vader, terwijl hij ook met spijt het ontslapen meedeelde van Gerontissa Maria zaliger, van het Heilig Klooster van de Geboorte van de Moeder Gods in Nederland.

Bij de Doxologie waren de hofmaarschalk aanwezig, dhr. Lucien Weiler, vertegenwoordiger van Groothertog Henri, de Minister van Landbouw, dhr. Fernand Etgen, die de Regering vertegenwoordigde, de Ambassadeur van Griekenland in Luxemburg, Z.E. dhr. Theódoros Georgakélos, de vertegenwoordiger van de rooms-katholieke aartsbisschop Jean-Claude Hollerich, de militaire vertegenwoordiger bij de NAVO te Brussel, generaal Nikólaos Zachariádis, officieren, rechters, de vertegenwoordigster van de Gemeentelijke overheid van Weiler-la-Tour, de Voorzitter van de Griekse Gemeenschap van Luxemburg mevr. Athanasía Kavvadía, en vele anderen.

Er volgde voor alle aanwezigen een receptie in de parochiezaal, waarbij vele gelovigen andermaal de gelegenheid hadden om met hun Herder te spreken.