Benelux logo
Greek logo

Kathedraal van de Heilige Nikolaas te Weiler-La-Tour

Uitzonderlijke annulering van de Goddelijke Interorthodoxe Liturgie in het Groothertogdom Luxemburg

Gezien de zorgwekkende situatie van de pandemische verspreiding van het coronavirus , en rekening houdend met de aanbevelingen van de autoriteiten, de zorgen van de orthodoxe gelovigen in Luxemburg en als voorzorgsmaatregel om het risico op besmetting te verminderen, heeft Zijne Eminentie de Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg de uitzonderlijke beslissing

Dag van de Patroonheilige in Luxemburg

Ietwat verschoven in de kalender vanwege het bestaan ​​van drie parochies gewijd aan dezelfde beschermheilige, werd op zondag 15 december in Luxemburg het parochiefeest van de heilige Nicolaas gevierd, voorgezeten door Zijne Eminentie de Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg. Zijne Eminentie vierde de Goddelijke Liturgie, omringd door leden van de geestelijkheid

De Oecumenische Patriarch in Luxemburg

In het kader van zijn rondreis door het Aartsbisdom van België  kwam Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch in de namiddag van 13 november 2019 aan in het Groothertogdom Luxemburg. De clerus, vele gelovigen en kinderen die hem bloemen aanboden, heetten Zijne Alheiligheid welkom in de orthodoxe kathedraal van de Heilige Nicolaas, waarna hij voorging in

Concelebratie in het Groothertogdom Luxemburg

Op zondag 24 maart 2019 vond de traditionele inter-orthodoxe concelebratie op luisterrijke wijze plaats in de Kathedraal van de H. Nicolaas in Luxemburg. De voorbije jaren is het een traditie geworden voor het Aartsbisdom van België om de inter-orthodox concelebratie in het Groothertogdom Luxemburg, met deelname van alle Orthodoxe Aanwezigheden te mogen beleven op de

Parochiefeest van de H. Nicolaas in Luxemburg

Op zondag 9 december 2018 vierden de Orthodoxen van Luxemburg hun patroonheilige, de H. Nicolaas Aartsbisschop van Myra in Lycië de Wonderdoener. Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg ging voor in de Goddelijke Liturgie, omringd door de priesters van de parochie en de geestelijken van de verscheidene orthodoxe aanwezigheden

De parochie van Sint Nikolaas in Luxemburg organiseerde een Concert van Griekse muziek met het koor van de H. Johannes Chrysostomos van Thessaloniki (Griekenland)

  Onder auspiciën van het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg en van de Griekse ambassade in Luxemburg, vond in het hart van Luxemburg een belangrijke artistieke gebeurtenis plaats. De 36 musici, leden van het koor van de H. Johannes Chrysostomos van Thessaloniki, met als dirigent Professor Chrysostomos Stamoulis, creëerden een feeërieke

DOXOLOGIE VOOR DE NATIONALE FEESTDAG VAN LUXEMBURG

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg vierde op zondag 25 juni in de Heilige Nikolaaskathedraal te Luxemburg de Liturgie ter gelegenheid van de nationale feestdag van het Groothertogdom. Aan de feestelijke Goddelijke Liturgie namen, behalve de Parochiepriester, geestelijken deel van de vier orthodoxe parochies van Luxemburg. De koorbanken werden

FEEST VAN DE HEILIGE NIKOLAAS TE LUXEMBURG EN WIJDING VAN EEN NIEUWE DIAKEN VOOR HET HEILIG AARTSBISDOM BELGIË EN EXARCHAAT VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG

Met grootse luister werd op zondag 12 december 2016 in de Parochie van de Heilige Nikolaas te Luxemburg de gedachtenis gevierd van de Heilige Bisschop Nikolaas van Myra. De Bisschoppelijke Goddelijke Liturgie werd voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg. Het feest kreeg nog meer luister door de

DOXOLOGIE VOOR DE NATIONALE FEESTDAG VAN LUXEMBURG

Op zondag 26 juni 2016, feest van Alle Heiligen, ging Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, en Exarch van Nederland en Luxemburg, voor in de Goddelijke Liturgie en de Doxologie die volgde wegens de nationale feestdag van Luxemburg. De Heilige Nikolaaskathedraal te Weiler-la-Tour was vol gelovigen gestroomd. Bij de Goddelijke Liturgie werd Zijne Emenentie omringd