Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

KERSTDAG IN DE KATHEDERAAL TE BRUSSEL

Op zondag 25 december 2016 werd in de Heilige Aartsengelenkathedraal te Brussel de Bisschoppelijke Goddelijke Liturgie voor het Feest van de Geboorte van Onze Heer en God en Redder Jezus Christus met luister gevierd. Ze werd voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras, omringd door geestelijken van het Heilig Aartsbisdom en van andere Aartsbisdommen.

Na het einde van de Goddelijke Liturgie wenste Zijne Eminentie iedereen nog een Zalig Hoogfeest van Kerstmis.