Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

DOXOLOGIE VOOR DE NATIONALE FEESTDAG VAN LUXEMBURG

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg vierde op zondag 25 juni in de Heilige Nikolaaskathedraal te Luxemburg de Liturgie ter gelegenheid van de nationale feestdag van het Groothertogdom.

Aan de feestelijke Goddelijke Liturgie namen, behalve de Parochiepriester, geestelijken deel van de vier orthodoxe parochies van Luxemburg. De koorbanken werden gevuld door het Griekstalige koor van de kerk, en het koor van de Roemeenstalige parochie.

De homilie, over de Evangelielezing, werd verzorgd door Metropoliet Athenagoras, die sprak over de ijdelheid van het wereldse najagen van geldzucht, en het dilemma dat zich voor de hedendaagse mens stelt tussen God en geld.

Na het einde van de Goddelijke Liturgie werd een plechtige Doxologie gevierd, waarbij Zijne Eminentie opnieuw het woord nam, en de grote vreugde van het Exarchaat van Luxemburg benadrukte dat de Nationale Feestdag van het land samen met alle Orthodoxe instanties gevierd wordt.

Hij bedankte de vertegenwoordigers van de christelijke gezindten, de burgemeester van de stad, de militairen uit Griekenland, en alle lokale overheden voor hun aanwezigheid.

Vervolgens nam de nieuwe Ambassadeur van Griekenland in Luxemburg het woord, dhr. Louis-Alkiviádis, die Zijne Eminentie bedankte voor de grote inzet en aanwezigheid van de Orthodoxe Kerk in Luxemburg. Hij beloofde ook om de goede samenwerking en hartelijke verstandhouding tussen de ambassade en de Kerk verder te zetten.