Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

NAAMFEEST VAN METROPOLIET ATHENAGORAS VAN BELGIË TE BRUSSEL

Vol luister werd de naamdag gevierd van de Herder van het Heilig Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg: Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras.  

De jaarlijkse gedachtenis van de Heilige Athenagoras de Apologeet wordt op 24 juli gevierd, maar omdat die dit jaar in België een werkdag is, werd ze verplaatst naar zondag 23 juli.  

In de Heilige Aartsengelenkathedraal van Brussel werden de Feestelijke Metten gevierd, gevolgd door de Bisschoppelijke Goddelijke Liturgie, voorgegaan door de feestende hiërarch, die ook de homilie uitsprak.  

Op het einde van de Goddelijke Liturgie werd het ambt van Aartspriester verleend aan zijn nauwe medewerker v. Athanásios Toparlákis, Hulppriester van de Kathedraal, en tot voor kort Aartsdiaken van het Aartsbisdom.  

Iets voor de wegzending, bedankte Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras God voor de gelegenheid om nóg een jaar zijn naamdag te vieren, waarbij op 23 juli de feestdag van de Heilige Bisschop Fokás van Sinope wel samenvalt met die van zijn Beschermheilige: Athenagoras de Apologeet.  

Hij zei onder andere: “Er verbindt mij veel met de Heilige Fokás, die bisschop van Sinope in Pontos was, en beschermheilige van de tuinders, maar ook de eerste beschermheilige van de zeelui voor de ‘opkomst’ van de Heilige Nikolaas, omdat ik durf te zeggen dat hij mijn voorganger was, doordat de Moederkerk mij eerst tot Bisschop van Sinope koos. Er verbindt mij ook veel met de Heilige Athenagoras, omdat ik sinds 28 jaar, dus de jaren dat ik de Kerk dien, zijn naam draag, waarmee de toenmalige Metropoliet van Filadelfía en huidig Oecumenisch Patriarch Bartholomeos, mij eerde bij mijn wijding…”  

Tot slot bedankte hij de in gebed in het Heilig Altaar aanwezige Eminentie Metropoliet Athanásios van Acháia, directeur van het Kantoor van de Kerk van Griekenland bij de E.U., de priesters en diakens die hem omkaderden, de zusters van het vrouwenklooster te Asten in Nederland, onder Abdis Moeder Johanna, Generaal Nikólaos Zachariádis, militair vertegenwoordiger van Griekenland bij de NAVO, dhr. Archon Konstantínos Vamvakás met zijn echtgenote, dhr. Dimítrios Argyrópoulos, voorzitter van de Griekse Gemeenschap in Brussel, en iedereen die hem kwamen gelukwensen voor zijn naamdag.  

Na het einde van de Goddelijke Liturgie werd een receptie aangeboden in het Parochiecentrum van de Kathedraal.  

De Clerus, priesters en diakens, en de vrome leken, wensten Zijne Eminentie hun Herder, Metr. Athenagoras, nog vele jaren en geluk, met gezondheid en kracht voor de voortzetting van zijn hoge taak, tot welzijn van de Kerk van Christus!