Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Nieuwe diaken voor de Kathedraal in Brussel

Op zondag 17 september 2017 werd in de kathedraal van de Heilige Aartsengelen te Brussel nog een veelbelovende jongeman gewijd door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg.

Vader Konstantinos is gehuwd, vader van twee dochters, gediplomeerd aan de Polytechnische Faculteit van de Aristoteles Universiteit te Thessaloniki, en laatstejaarsstudent aan het Orthodox Theologisch Instituut “Apostel Paulus” van de Heilige Metropolia van België. De nieuwe geestelijke is een zoon van de Aartspriester van de Oecumenische Troon v. Evángelos Psállas, die de Heilige Metropolia van België dient.

In zijn korte toespraak dankte de nieuwe diaken God voor de grote gave die Hij hem schonk door hem tot het diakonaat van Zijn Kerk te roepen; zijn echtgenote, zijn kinderen en al zijn familieleden voor hun steun; evenals alle aanwezigen die deelden in de vreugde van zijn intrede in de heilige geestelijkheid.

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België sprak vaderlijke woorden tot de nieuwe diaken. Hij verwees naar de historische, betekenisvolle aanwezigheid van de diaken in de eredienst, en het dienstwerk/diakonaat van onze Heilige Kerk doorheen de eeuwen. Hij zei in het bijzonder: “Diaken betekent dienaar. Diakens dienen inderdaad de offertafel van de Heer. Om die reden bevinden zij zich tijdens de Goddelijke Liturgie rondom het Altaar, naast de liturg, wat het zichtbare deel van het dienstwerk/diakonaat van de Engelen is… Geliefde Konstantínos, vanaf vandaag zal je dienen in onze Kathedrale Kerk te Brussel. In het centrum van Brussel. In de zetel van ons Aartsbisdom. Je zal de rector en de overige priesters efficiënt helpen bij het belangrijke werk van deze parochie. Wees er trots op om vanaf vandaag te behoren tot de clerus van de Heilige Grote Kerk van Christus, ons Oeucumenisch Patriarchaat, en weet dat je zal kunnen rekenen op de steun van je Metropoliet…

De nieuwe diaken zal vanaf heden als vaste diaken verbonden zijn aan de Kathedraal te Brussel.