Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Tweede jaar sedert de ontslaping van Aartspriester van Eeuwige Gedachtenis Ignace Peckstadt

Op zondag 13 mei 2018, zondag van de Blindgeborene, werd in de kerk van de Heilige Apostel Andreas de gedachtenis aan het tweede jaar van het overlijden van Aartspriester Ignace Peckstadt gehouden.

Twee jaar na de geboorte voor de eeuwigheid van vader Ignace kwamen gelovigen en geestelijken van het Aartsbisdom van België, onder voorzitterschap van zijn zoon in het vlees, Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, bijeen in eucharistische synaxis in de parochie die hij zelf had opgericht, om zijn herinnering te eren en er te bidden voor de rust van zijn ziel.

Vader Ignace, van Eeuwige Gedachtenis, destijds een gerenommeerd Belgisch advocaat, die zeer veel samengewerkt heeft met Zijne Eminentie Monseigneur Panteleimon, voormalig Metropoliet van België, voor de erkenning van de Orthodoxe Kerk door de Belgische autoriteiten, is zelf priester geworden, en heeft in Vlaanderen parochies opgericht en georganiseerd, en heeft de Kerk zijn twee zonen en zijn schoonzoon geschonken. Alle drie dienen nu als leden van de clerus de orthodoxie in het hart van Europa.

Na de Goddelijke Liturgie celebreerde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België op emotionele wijze de gedachtenisdienst, en sprak op het einde dank uit aan hen die hadden deelgenomen aan de dienst ter ere van de nagedachtenis van zijn vader in het vlees, en bood de boodschap van hoop aan, die voortkomt uit de Verrijzenis uit de dood van onze Heer Jezus Christus.

Een kleine receptie volgde in de parochiezaal.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar