Benelux logo
Greek logo

Parochie van de Heilige Andreas te Gent

Parochiefeest van de Kerk van de Heilige Apostel Andreas in Gent

Op zondag 26 november 2023 vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg de Goddelijke Liturgie in de feestvierende parochie van de Heilige Apostel Andreas in Gent, omringd door geestelijken van het Aartsbisdom en in aanwezigheid van een groot aantal gelovigen. Voor het begin van de Goddelijke liturgie werd de

Priesterwijding in de parochie van de Heilige Andreas de Apostel in Gent

Op zaterdag 30 september 2023 ging Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg – omringd door priesters uit België en Nederland – voor in de Goddelijke Liturgie in de parochie van de Heiligen Andreas de Apostel, en wijdde Johannes Osseel tot priester. Zijne Eminentie zei in zijn toespraak tot de

Diakenwijding in de parochie van Gent

Op zaterdag 23 september 2023 vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg de Goddelijke Liturgie in de parochie van de Heiligen Andreas de Apostel en Sophrony de Athoniet in Gent en wijdde Johannes Osseel tot diaken. In zijn toespraak tot de gewijde zei Zijne Eminentie onder andere het volgende:

Nagedachtenis van Aartspriester Ignace en Mita Peckstadt

Op zaterdag 13 mei 2023 werd in de kleine kerk van de Heilige Apostel Andreas en de Heilige Sophrony de Athoniet de nagedachtenis gevierd van Aartspriester Ignace Peckstadt (1926-2016) en diens echtgenote, Presbytera Marie-Thérèse Peckstadt-Janssens (1927-2022), die een jaar geleden van ons is heengegaan. De naam van Andreas Archontos, vader van Zijne Excellentie Bisschop Joachim

De viering van 50 jaar orthodoxe parochie in Gent

Op zaterdag 26 november 2022 werd het gouden jubileum gevierd van de Parochie van de Heilige Apostel Andreas te Gent. Het was inderdaad dag op dag 50 jaar geleden dat er in Gent een orthodoxe parcohie werd opgericht en er een eerste Liturgie werd gevierd. Dit jubileum werd gevierd met een bisschoppelijke concelebratie voorgegaan door

De Metropoliet van Philadelphia in het Aartsbisdom van België

Tijdens de huidige periode van het feest van de Moeder Gods verblijft Zijne Eminentie Metropoliet Meliton van Philadelphia in het Aartsbisdom België, op uitnodiging van landgenoten van Imvros om het huwelijk van hun dochter te vieren. Bij deze gelegenheid, en vanwege het feit dat het drie maanden geleden is dat de moeder van Zijne Eminentie

Veertig-dagen-nagedachtenis van Presbytera Mita (Marie-Thérèse) Peckstadt-Janssens

Op zondag 26 juni 2022 werd in de schoot van de Parochie van de Heilige Apostel Andreas te Gent de veertig-dagen-nagedachtenis gevierd van Presbytera Mita (Marie-Thérèse) Peckstadt-Janssens, de moeder van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België. Het was Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras die voorging in de viering van de Goddelijke Liturgie, in concelebratie met Aartsbisschop

De Metropoliet van België in zijn geboortestad

Op zaterdag 01 december vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg de Goddelijke Liturgie in zijn geboortestad Gent, omringd door geestelijken van het Aartsbisdom en vele gelovigen, omwille van de viering van het parochiefeest ter ere van de herdenking van de Heilige Andreas de Eerstgeroepene. Tijdens zijn homilie verwees