Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Gedachtenis van de Heiligen Konstantijn en Helena in Brugge

In het pittoreske en middeleeuwse Brugge werd de gedachtenis van de patroonheiligen van de parochie, de Heiligen Konstantijn en Helena, met luister gevierd.

Op zondag 20 mei ging Zijne Eminentie de Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, Monseigneur Athenagoras, voor in de Goddelijke Liturgie, omringd door de clerus van het Aartsbisdom en diverse genodigde priesters.

Aan het einde van de Metten werd overgegaan tot de officiële ontvangst van een reliekschrijn met de relieken van de Heilige Basilius de Grote, de Heilige Gregorius de Theoloog, de Heilige Servaas, de Heilige Martelaressen Christina en Theodora en van de Heilige Silouan de Athoniet. Het gaat om giften van de Rooms Katholieke Kerk en van de Athosberg, die voortaan in de Brugse kerk zullen blijven als zegen voor de gelovigen.

Tijdens de homilie verwees Zijne Eminentie naar de pericoop van het Evangelie en het verschijnen van de Genade van God in de wereld, en naar de poging van de Heilige Concilievaders om deze Goddelijke gave te interpreteren en te regelen.

Op het einde van de Liturgie dankte Metropoliet Athenagoras de rector van de parochie, zijn broer naar het vlees, vader Bernard Peckstadt, en al zijn medewerkers voor de uitstekende organisatie van het parochiefeest, evenals voor de gehele werking van de parochie. Daarop wenste hij de aanwezige geestelijken en parochianen die gekomen waren om de grote Heiligen Konstantijn en Helena te vieren een goed feest toe.

Een receptie sloot het feest af.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar