Benelux logo
Greek logo

Parochie van de Heilige Konstantijn en Helena te Brugge

Patroonsfeest van de Parochie van de Heiligen Konstantijn en Helena in Brugge

Dit jaar werd het patroonsfeest van de Parochie van de Heiligen Konstantijn en Helena met veel luister gevierd. De drie voorbije jaren zorgden telkens voor een donkere wolk omwille van het coronavirus en vorig jaar gezien het overlijden van de moeder van Metropoliet Athenagoras. Dit jaar werd het feest gevierd op de dag zelf van

Gebede voor de aanvang van het nieuwe schooljaar in de schoot van de parochie van de H.H. Konstantijn en Helena te Brugge

Op zondag 28 augustus 2022, feest van de Heilige Mozes de Ethiopiër, ging Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België voor in de Goddelijke Liturgie gevierd in de schoot van de Parochie van de Heiligen Konstantijn en Helena te Brugge. De metropoliet was omringd van Aartspriester Bernard Peckstadt, de rector van de parochie, Aartsdiaken Emilianos Chatzivasiliou

Parochie van de Heilige Konstantijn en Helena te Brugge: Nieuwe Publicatie Kinderboek “Heilige Paraskevi”

Dierbare Vaders, Dierbare broeders en zusters, Beste allen, Graag sturen wij u de informatie betreffende een nieuwe publicatie van kinderboek over onze heel gekende Heilige; “De Heilige Parakevi”. Een Heilige die door ons allen goed gekend en geliefd is. Wij durven vooral te hopen dat dit werk vooral al onze kinderen mag bereiken en hebben

Interview met Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Parochie van Brugge

Interview : mevrouw Anaïs Vathi De orthodoxe parochie van de heiligen Constantijn en Helena, in de Ezelstraat 85 te Brugge, behoort tot de jurisdictie van het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg. Ze werd opgericht vanuit de bekommernis om de orthodoxe gelovigen van de regio te betrekken bij een lokaal liturgisch leven,

De Oecumenische Patriarch in de Orthodoxe Parochie van Brugge

Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos kwam in de namiddag van maandag 11 november 2019 aan in de parochie van de Heiligen Constantijn en Helena van Brugge, na zijn toespraak aan het Europacollege. De Oecumenische Patriarch werd hartelijk ontvangen door de rector van de parochie aartspriester Bernard Peckstadt (broer in het vlees van de huidige

Gedachtenis van de Heiligen Konstantijn en Helena in Brugge

In het pittoreske en middeleeuwse Brugge werd de gedachtenis van de patroonheiligen van de parochie, de Heiligen Konstantijn en Helena, met luister gevierd. Op zondag 20 mei ging Zijne Eminentie de Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, Monseigneur Athenagoras, voor in de Goddelijke Liturgie, omringd door de clerus van het Aartsbisdom en