Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Oprichting van een Arabischtalige Parochie in het Aartsbisdom van België

Als gevolg van de oorlogstoestand in het oosten en de grote migratiestroom van de afgelopen jaren zijn meer en meer van onze Syrische broeders naar Europa gekomen, op zoek naar veiligheid.

De orthodoxe vluchtelingen in België zochten na hun aankomst en hun installatie snel naar een kerk om samen te zijn. Aldus namen zij deel aan het liturgisch leven van verschillende parochies van het aartsbisdom.

De samenhang van de Arabische gemeenschap en haar verlangen naar een mogelijkheid om de Goddelijke Liturgie in de eigen taal te vieren werd geformaliseerd in een verzoek aan het Aartsbisdom en Metropoliet Athenagoras, die hierop onmiddellijk reageerde, geïnspireerd door zijn pastorale plichtsbesef.

In eerste instantie benaderden we vader Pavlos Toma, een Syrische priester, die jarenlang in een bisdom van de Kerk van Griekenland diende. Tijdens familiebezoeken in België vierde hij hier eens per maand de Goddelijke Liturgie in het Arabisch. Het antwoord van de gelovigen met een talrijke aanwezigheid, niet alleen in de stad Brussel, maar ook in de provincie Limburg, was de trigger voor het Aartsbisdom van België om op zoek te gaan naar een stabielere oplossing.

Aldus aanvaardde de heer Vawze Zaadeh, een respectabel lid van de Arabischsprekende parochie, om ​​priester te worden, en op die manier niet alleen de behoeften van de gemeenschap te beantwoorden, maar ook te luistern naar de reeds enkele jaren bestaande roep van God. Hij is gehuwd, vader van twee kinderen, en woont en werkt al heel lang in België. In zijn jeugd dacht hij aan een monastiek leven. Het was uiteindelijk Gods wil te trouwen, maar zijn verblijf in een georganiseerde monastieke gemeenschap verzekerde hem niet alleen van een spirituele cultuur, maar ook van een liturgische ervaring.

Zich van dit alles bewust wijdde Metropoliet Athenagoras hem tot diaken in de Pontificale Goddelijke Liturgie van zondag 9 september 2018 in de Brusselse Kathedraal van de Aartsengelen. Hij gaf hem de naam Isaac, ter herinnering aan de grote theoloog Isaac de Syriër.

Metropoliet Athenagoras verwees in zijn homilie enerzijds naar de rol van de diaken in het leven van de Kerk, en anderzijds ook naar de Kerk van Antiochië, als apostolische, historische en gemartelde Kerk van de christelijke wereld. Hij noemde de illustere vaders van deze kerk, waaronder, niet bij de minsten, de heilige Goddragende Ignatius bisschop van Antiochië.

Verder verwees hij naar zijn verantwoordelijkheid tegenover alle orthodoxe christenen van dit land. Een verantwoordelijkheid die niet enkel voortkomt uit de erkenning van overheidswege en de daaruit volgende verplichtingen van de orthodoxen jegens de Belgische Staat, maar bovenal, vanuit de pastorale zorg als Metropoliet van het Oecumenisch Patriarchaat, dat volgens de canonieke traditie van de Kerk instaat voor de gehele diaspora in eender welke regio ter wereld. Zich bewust van deze verantwoordelijkheid kondigde hij de oprichting aan van een nieuwe parochie voor de Arabischsprekende gemeenschap, onder de naam Saint Ignatius.

De zondag daarop, 16 september 2018, werd vader Isaac, tijdens het Parochiefeest van de Heiligen Sint-Maarten van de Torens en Silouan de Athoniet in Sint-Gillis, priester gewijd, zodat het liturgische leven van de nieuwe parochie en de pastorale activiteit ten dienste van de Arabischsprekende orthodoxe christenen in België onmiddellijk van start kan gaan.

Informatie en aankondigingen met betrekking tot deze nieuwe parochie in wording zullen beschikbaar zijn op de website van het aartsbisdom België (https://orthodoxia.be).

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar
Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar