Benelux logo
Greek logo

Parochie van de Heilige Nektarios te Bergen

Het feest van de heilige Nectarios in België

In het Aartsbisdom België werd de nagedachtenis gevierd van de heilige Nektarios de Thaumaturg, Bisschop van Pentapolis. Op de avond van 8 november, de vooravond van het feest, ging Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg voor in de plechtige Vespers in de parochie van de heilige NeKtarios in Bergen.

Herdenking van de heilige Nectarios in de Benelux

Het aartsbisdom van België en het Exarchaat van Nederland en Luxemburg eerden de herinnering aan de heilige Nectarios de Thaumaturg van Pentapolis gedurende drie dagen, op 8, 9 en 10 november 2018. In de namiddag van 8 november, tijdens de feestelijke Vespers, voorgezeten door Zijne Eminentie Athenagoras in de parochie van Mons, verwees de aartsdiaken