Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Parochiefeest van de H. Nicolaas in Luxemburg

Op zondag 9 december 2018 vierden de Orthodoxen van Luxemburg hun patroonheilige, de H. Nicolaas Aartsbisschop van Myra in Lycië de Wonderdoener.
Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg ging voor in de Goddelijke Liturgie, omringd door de priesters van de parochie en de geestelijken van de verscheidene orthodoxe aanwezigheden in Luxemburg.
In zijn homilie analyseerde Zijne Eminentie de perikoop van het Evangelie waarin werd verwezen naar de lijdende vrouw die werd genezen door Christus, wat tevens de gelegenheid was om de contradicties van de tempelbewakers aan de kaak te stellen.
“Het aanbidden van de externe aspecten van het geestelijk en kerkelijk leven en het gevoel hebben dat dit volstaat om een echte en rechtgeaarde christen te zijn is helaas doorgedrongen in het leven van vele van onze gelovigen, die denken op deze manier in orde te zijn voor de Heer… . Dit alles gebeurt omdat zij Geloof hebben veranderd in ideologie, de ware religiositeit in een traditionele gewoonte, de liefde in een plicht, het geestelijke leven in de nood tot zelfgenoegzaamheid … . De redding van onze ziel is niet afhankelijk van de blinde toepassing van wetten en dogma’s, maar van de daden van onze liefde voor de hele wereld …” benadrukte hij onder andere.
Na de Goddelijke Liturgie verhief Metropoliet Athenagoras, met de toestemming van Zijne Heiligheid Oecumenisch Patriarch Bartholomeus, Dr. Theocharis Grammatikos, tot de rang van Archont Leraar van de Natie van de Heilige Grote Kerk van Christus. Hij werd zo de eerste Archont van het Oecumenisch Patriarchaat in het Groothertogdom. De heer Grammatikos is hoogleraar Economie, doceerde aan verschillende universiteiten in Europa en Amerika, is een actief lid van de parochie van de H. Nicolaas van Luxemburg, sedert vele jaren betrokken bij het parochiecomité en was een van de acteurs van de bouw van de kathedraal van de H. Nicolaas.
De nieuwe archont dankte in zijn toespraak de Oecumenische Patriarch voor zijn besluit om hem deze eretitel toe te kennen, en ook Metropoliet Athenagoras om hem voor te stellen. Hij verwees naar zijn parcours tot nu toe, vooral op het gebied van de parochie, maar heeft zich ook geëngageerd tot het verderzetten van de steun en de ontwikkeling van de orthodoxe gemeenschap van Luxemburg. Als antwoord drukte de Metropoliet van België zijn vreugde uit met het toekennen van een extra titel vanwege de Moeder Kerk aan een trouw en uitzonderlijk lid van het Aartsbisdom, erop te wijzend dat de titel van Archont niet alleen een eer en een beloning is, maar het begin van een diaconie voor de Oecumenische Troon.
Onder de aanwezigen herkenden we onder anderen de Griekse ambassadeur in Luxemburg Louis-Ambatis Alcibiades, een Griekse militaire delegatie van de NAVO in Luxemburg, en een enorme menigte, omringd door twee koren, het ene van de parochie zelf en het andere van de Roemeense parochie in Luxemburg.
Een receptie sloot het feest af.

 

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar