Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Athenagoras van België: Christus verwacht ons allen aan zijn maaltijd, met liefde en veel geduld …

Het parochiefeest van de Kathedraal van de Heilige Nicolaas in Rotterdam werd gehouden op zondag 16 december, tien dagen na de officiële feestdag van de heilige, die zowat het slachtoffer is van zijn faam onder de bevolking aangezien elk land van het aartsbisdom een aan de heilige Nicolaas toegewijde parochie heeft.
Zijne Eminentie de Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg ging voor in de Goddelijke Liturgie, omringd door priesters en diakens van het aartsbisdom.
In zijn homilie verwees Metropoliet Athenagoras naar de evangeliepericoop van de dag en naar de open uitnodiging die we krijgen als gedoopte leden van de kerk om deel te nemen aan het Grote Avondmaal van de Heer : “Christus verwacht ons allemaal aan Zijn Maaltijd, als uiteindelijk doel van ons leven; het volstaat zijn uitnodiging te aanvaarden en Hem te benaderen… De Goddelijke Eucharistie is geen beloning voor de ‘zuiveren’, maar een steun voor de zwakken en een medicijn van eeuwigheid en leven … De Goddelijke Eucharistie is geen gewoonte die we twee of drie keer per jaar vieren, maar ze stemt overeen met een belangrijk sacrament dat onze eenheid met God en onze broeder vernieuwt … ” benadrukte hij.
Aan het einde dankte hij de rector van de parochie en bisschoppelijk vicaris van Nederland Aartspriester Ioannis Psomas voor het belangrijke pastorale werk dat hij volbrengt, evenals voor de conserverings- en verfraaiingswerken van de historische orthodoxe kathedraal van Nederland. Hij uitte zijn vreugde aan de vele gelovigen, waaronder jonge stellen met hun familie, en moedigde hen aan trouw te blijven aan de voorouderlijke tradities van de orthodoxie.
Nadien werd een receptie gehouden in een ruimte naast de kerk.
De dag voordien had de Metropoliet van België een ontmoeting met de ambassadeur van Griekenland in Nederland, de heer Dimitri Chronopoulos, in het centrum van Den Haag, om te informeren naar de situatie van de Griekse diaspora en om het programma van het bezoek van de Patriarch in België , in Nederland en in Luxemburg, in november 2019 voor te stellen.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar