Benelux logo
Greek logo

Kathedraal van de Heilige Nikolaas te Rotterdam

4e Zondag van de Grote Vasten in Rotterdam

Op 14 april 2024, de vierde zondag van de Heilige en Grote Veertigdagentijd, vond traditiegetrouw de jaarlijkse interorthodoxe concelebratie in de Kathedraal van de Heilige Nicolaas in Rotterdam plaats. Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg ging voor in de Goddelijke Liturgie en werd omringd door Hunne Excellenties bisschop Dositheos

Bezoek en voordracht van ouderling Eliseos van Simonos Petra in Nederland

Op uitnodiging van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, bezocht Zeer Eerwaarde Archimandriet Eliseos, abt van het Heilige Klooster van Simonos Petra op de Athosberg het Heilige Klooster van de Geboorte van de Moeder Gods in Asten (Nederland). Hij vierde er de Goddelijke Liturgie in het Katholikon van het

Interorthodoxe concelebratie in Nederland

Op zondag 26 maart 2023, de zondag van de heilige Johannes Klimakos en vierde zondag van de Heilige en Grote Vasten, vond zoals elk jaar de inter-orthodoxe concelebratie plaats in de Kathedraal van de heilige Nicolaas in Rotterdam. De Goddelijke Liturgie werd voorgegaan door de Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, Zijne

Inter-orthodoxe Liturgie in Rotterdam

Op zondag 7 april vond een inter-orthodoxe concelebratie plaats in de Kathedraal van de H. Nicolaas van Rotterdam in Nederland, onder het voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg.  Sedert meerdere jaren is het een traditie dat alle orthodoxen van Nederland op de vierde zondag van de vasten

Athenagoras van België: Christus verwacht ons allen aan zijn maaltijd, met liefde en veel geduld …

Het parochiefeest van de Kathedraal van de Heilige Nicolaas in Rotterdam werd gehouden op zondag 16 december, tien dagen na de officiële feestdag van de heilige, die zowat het slachtoffer is van zijn faam onder de bevolking aangezien elk land van het aartsbisdom een aan de heilige Nicolaas toegewijde parochie heeft. Zijne Eminentie de Metropoliet