Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Inter-orthodoxe Liturgie in Rotterdam

Op zondag 7 april vond een inter-orthodoxe concelebratie plaats in de Kathedraal van de H. Nicolaas van Rotterdam in Nederland, onder het voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg. 

Sedert meerdere jaren is het een traditie dat alle orthodoxen van Nederland op de vierde zondag van de vasten elkaar ontmoeten rond de Goddelijke Eucharistie en aldus getuigen van de eenheid van de Orthodoxe Kerk, die, weliswaar op de proef gesteld, niet ophoudt te bestaan. 

Metropoliet Athenagoras, hoofd van de Orthodoxe Kerk van de Benelux, was omringd door leden van de geestelijkheid uit de Nederlandse parochies van het Aartsbisdom, evenals van het Patriarchaat van Antiochië, Servië en Georgië. Bijna elke orthodoxe Aanwezigheid was dus vertegenwoordigd. De troparen werden uitgevoerd door het Byzantijnse koor van de parochie, het koor van de parochie van Antiochië en dat van de polyfone parochie van Eindhoven. De concelebratie van dit jaar werd nog mooier door de deelname van Zijne Eminentie Metropoliet Elijah van Oulu, hiërarch van het Oecumenisch Patriarchaat in de Autonome Kerk van Finland, die dezer dagen om privéredenen in België was. 

De homilie werd gehouden door de Metropoliet Athenagoras, die verwees naar de persoonlijkheid en de werken van de heilige van de dag, de heilige Johannes van Sinaï. 

Met zijn beroemde boek “de ladder” heeft deze grote asceet van de Sinaï aan de Kerk lessen en boodschappen van onthouding en geestelijke strijd nagelaten, die de eeuwen doorkruisen en die niet alleen voor de monniken bedoeld zijn, maar, op de juiste manier aangepast, kunnen onderrichten en nuttig zijn voor iedereen die zich bezighoudt met zijn redding en zijn communio met God. 

Op het einde van de Goddelijke Liturgie las de Metropoliet een gebed in het Nederlands voor volledige eenheid en harmonie binnen de Orthodoxe Kerk en drukte toen zijn grote vreugde uit voor de deelname van de Metropoliet van Oulu en de andere leden van de geestelijkheid, enkele dagen voor het feest van de Passie en de Wederopstanding van Christus. Hij begroette de aanwezige ambassadeurs van Griekenland en Cyprus, evenals de vele christenen, en wenste iedereen een goed Paasfeest toe. 

 “Ik bid dat we verenigd en in vriendschap tot de Opstanding mogen komen, en de moeilijkheden en obstakels overwinnen die de communio tussen alle orthodoxen verhinderen”, benadrukte hij onder andere. 

Nadien volgde een receptie in de aangrenzende zaal van de Kathedraal.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar