Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Pasen 2019 in het Aartsbisdom van België

De diensten van de Heilige en Grote Week werden in het Aartsbisdom van België berouwvol en majestueus gecelebreerd.

 

In elke parochie van de drie Benelux-landen hadden de gelovigen, los van alle talen en herkomst, de gelegenheid om de Passie van Onze Heer en God en Verlosser Jezus Christus opnieuw te beleven en te delen in de vreugde van Zijn Opstanding.

 

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg ging voor in de diensten in de kathedraal van de Heilige Aartsengelen van Brussel, omgeven door priesters en diakens van het Aartsbisdom.

 

De grote deelname van de gelovigen aan de diensten van de Passie, Grote Donderdag met de Kruisiging, Grote Vrijdag met de Afneming van het Kruis en de Processie van de Epitaphios, Grote Zaterdag met de Verrijzenis, en Paaszondag met de Vespers van Liefde, maar ook aan de feesten van de Heilige Georgios, de HH. Raphaël, Nicolas en Irene tijdens de Verlichte Week getuigen van de gedrevenheid van de christenen in het hart van Europa om het Leven en de Opstanding van Christus te beleven.

 

Op de avond van Grote Zaterdag, tijdens de dienst van de Verrijzenis, las men de homilie van Zijne Heiligheid Oecumenisch Patriarch Bartholomeos en vervolgens de encycliek van Metropoliet Athenagoras, die de gelovigen uitgenodigde om het grote mysterie van Pasen te be-leven door hun deelname aan de gemeenschappelijke Kelk van het Leven, om de immense vreugde van de Opstanding te proeven, die door geen enkele wereldse pijn noch crisis kan overstegen worden.

 

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, en de leden van zijn geestelijkheid zenden u de Paasgroet en wensen dat het Eeuwige Licht van de Opstanding de duisternis van onze wereld moge verlichten en hoop moge bieden op de Redding.

Christus is Verrezen! Hij is waarlijk Verrezen!

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar