Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Inhuldiging van het gerenoveerde Parochiaal Centrum Kestekidis in Brussel

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg ging op zondag 26 mei 2019 voor in de Goddelijke Liturgie in de kathedraal van de Heilige Aartsengelen te Brussel, omgeven door priesters en diakens van het aartsbisdom.

De homilie werd gehouden door de prediker van het Aartsbisdom, Archimandriet Ioachim Archontos. Hij analyseerde de perikoop van het Evangelie van de dag en het concept van het levende water van Christus, het water van het echte leven en de catharsis waar onze wereld, die overspoeld wordt met “vervuild” water, nood aan heeft.

Na het einde van de Goddelijke Liturgie ging Zijne Eminentie over tot de dienst van de Waterwijding voor het volledig gerenoveerde spirituele centrum van de kathedraal, en huldigde aldus een nieuw tijdperk van pastorale activiteiten in.

Het parochiaal centrum, dat aan de kathedraal aanleunt, werd opgericht in de vroege jaren ’90, na de aankoop van de kerk en de aangrenzende gebouwen door de Orthodoxe Kerk. De oprichting van het genaamde Ioannis en Georgia Kestekidis Centrum werd volledig gedragen door mevrouw Marika Kestekidis, afstammeling van de familie van de grote beschermheren van het Aartsbisdom van België en aandeelhouder van de beroemde chocolade-industrie “Leonidas”. Zij deed dit ter nagedachtenis van haar ouders Ioannis en Georgia, en zij neemt ook een groot deel van de huidige renovaties voor zich.

Na de waterwijding feliciteerde Metropoliet Athenagoras de rector en verantwoordelijke voor de renovatie van de kathedraal Aartspriester Athanasios Toparlakis en zijn naaste medewerkers voor de uitwerking, de inspanningen en de realisatie van de renovatie van het Spiritueel Centrum Kestekidis; een meer dan nodige renovatie in het belang van de pastorale noden van de parochie.

“Vandaag is een grote dag, waarop God en de Heilige Aartsengelen, beschermers van onze parochie, ons toelaten het eerste grote deel van ons renovatieprogramma van de kathedraal in te huldigen …. Ik feliciteer vader Athanasios en zijn medewerkers, degenen die zich hebben ingezet, hetzij door het verstrekken van een financiële bijdrage of door hun eigen werk, met het bereikte resultaat, dat we nu bewonderen. Ons Centrum zal een aantrekkingspunt zijn van al onze gelovigen, niet enkel voor de koffie na de kerkdiensten, maar ook voor het organiseren van vergaderingen, catechese, conferenties in het kader van “Orthodox Logos” en andere pastorale activiteiten …. Onze kathedraal is het spirituele centrum van ons aartsbisdom. Het parochiaal centrum van de kathedraal, gerenoveerd en gemoderniseerd, zal voortaan ons spiritueel centrum zijn, waar onze belangrijk pastoraal werk zal plaatsvinden …. We zijn de grote mecenassen van ons aartsbisdom dankbaar. De familie Kestekidis, van de “Leonidas” pralines heeft altijd de activiteiten en projecten van onze kerk voor het welzijn van de gelovigen en de diaspora geholpen en gesteund…. Wij wensen vader Athanasios sterkte en geduld, opdat hij, met de hulp van de Heilige Aartsengelen, de nodige renovaties in het hele gebouwencomplex van onze kathedraal zal kunnen voltooien, om blijvend een bron van trots voor onze kerk en een sieraad in het centrum, in het hart van onze stad te zijn, een ware getuige van de Orthodoxie en onze belangrijke traditie …. “zei onder andere Zijne Eminentie.

De noodzakelijke renovaties in het hoofdgebouw en de aangrenzende gebouwen aan de kathedraal gaan verder in de hoop ze te voltooien tegen november, wanneer het Belgische aartsbisdom de vijftigste verjaardag van zijn oprichting zal vieren, met als belangrijkste moment de hoge aanwezigheid in de kerk van Zijne Heiligheid Oecumenisch Patriarch Bartholomeos.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar