Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Zondag van Pinksteren in Brussel

Op luisterrijke wijze vierde het aartsbisdom van België op zondag 16 juni 2019 het grote feest van Pinksteren.

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg ging voor in de Goddelijke Liturgie en in de Vespers van de knielgebeden in de kathedraal van de Heilige Aartsengelen in Brussel, omringd door priesters en diakens van het aartsbisdom.

In zijn homilie verwees Metropoliet Athenagoras naar de Almachtige, de derde persoon van de Heilige Drie-eenheid, de Heilige Geest, die de bron is van alle goed in de wereld, van de eindigheid van de leden van de clerus en dienaren van Zijn Genade, de opvoeding van de ongeletterden en uiteindelijk Hij die het heilig instituut van de Kerk maakt. Daarna wijdde hij uit over de handelingen van Heilige Geest, zoals ze beschreven staan in de brief van de apostel Paulus aan de Galaten, en hij paste die toe op het dagelijkse leven.

Na de vesperdienst wenste Zijne Eminentie de geestelijken en de gelovigen toe dat de Genade en de Verlichting van de Heilige Geest hen zou mogen omringen en beschermen.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar