Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Zondag van de Orthodoxie in het Aartsbisdom van België

 

Op zondag 8 maart 2020 werd dit jaar eens te meer in het Aartsbisdom van België met luister het feest van de Zondag van de Orthodoxie gevierd, tijdens de orthodoxe concelebratie in de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen Michael en Gabriel van Brussel. De viering werd voorgezeten door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg. De concelebranten waren Hunne Eminenties Metropoliet Athanasios van Achaia, directeur van het Bureau van de Kerk van Griekenland bij de Europese Unie, Aartsbisschop Job van Telmessos, permanent vertegenwoordiger van het Oecumenisch Patriarchaat bij de Wereldraad van Kerken, hunne Excellenties Bisschop Dossitheos van het Patriarchaat van Georgië en Bisschop Joachim van Apollonia, evenals vele leden van de geestelijkheid van het aartsbisdom en van alle orthodoxe aanwezigheden in België.

Vier koren luisterden de liturgie op: zowel de Byzantijnse koren van de kathedraal en de Roemeense parochie, als de polyfone koren van de Vlaamse en de Poolse parochies, interpreteerden de hymnen in hun eigen taal en traditie en brachten een boodschap van eenheid van de orthodoxie over, ondanks de uiteenlopende oorsprong van elk.

De homilie werd verzorgd door Metropoliet Athanasios van Achaia, die verwees naar het feest van het herstel van iconen en hun belang voor de hedendaagse mens.

Op het einde van de Goddelijke Liturgie volgde de processie van de iconen in de kerk, het lezen van een fragment uit het Synodikon van het VII-de Oecumenisch Concilie, en een gebed van Zijne Eminentie de Metropoliet van België voor de eenheid van de Orthodoxen.

Deze laatste dankte de concelebrerende hiërarchen, de priesters en diakens die kwamen meevieren, de koorleden voor de harmonieuze uitvoering van de liederen, de aanwezige diplomaten onder wie de heer Dionysios Kalamvrezos, ambassadeur van Griekenland in België, mevrouw Marina Jovićević, de Servische ambassadeur in België, de heer Evangelos Sekeris, plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger van Griekenland bij de NAVO en de heer Ioannis Gikas, plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger van Griekenland bij de EU, de militaire vertegenwoordigers van Griekenland bij de NAVO vice-Admiraal Ioannis Pavlopoulos en vice-kapitein Syméon Charalambos Psimoulis, Archont Notarios van de Heilige Grote Kerk van Christus, professor van de Universiteit van Leuven, Dr. Panagiotis Yannopoulos, de vertegenwoordigers van de verschillende gemeenschappen van Brussel en de menigte gelovigen.

Nadien volgde een goed verzorgde receptie in de parochiezaal.

***

ZONDAG VAN DE ORTHODOXIE (8 Maart 2020)

Met de Genade van de Heilige Drie-ene God vieren we vandaag de Goddelijke Liturgie van de eerste Zondag van de Heilige en Grote Vastentijd – de Zondag van de Orthodoxie. We herdenken vandaag de dramatische periode, 13 eeuwen geleden, waarin de ketterij van de iconomachie (of beeldenstorm) ontstond en waardoor de Kerk door 120 woelige jaren ging. Dankzij de Triomf van het Orthodoxe Geloof, eerst tijdens het VIIde  Oecumenische Concilie van Nicea in Bithynia (787), vervolgens definitief bevestigd op het Concilie van Constantinopel in 843 dat de Besluiten van het VIIde Oecumenische Concilie bekrachtigde, werd deze anomalie vernietigd.

Hoe lang geleden dit tijdperk ons ook moge lijken, de toewijding van het trouwe volk van God en de eer die aan iconen wordt betuigd, tonen aan dat de waarheid van het geloof op vandaag nog steeds relevant is, dat het bruggen slaat tussen de eeuwen, en dat het de onwrikbare basis van onze Heilige Kerk vormt. De vrome christenen houden de waarheid van het geloof, zoals het werd nagelaten door onze Heer Jezus Christus aan de apostelen, zoals het uitgeschreven is in het Heilig Evangelie, en zoals het werd overgedragen en beleefd door alle Heiligen, te allen tijde en overal diep in hun hart door hun respect uit te drukken voor onze heilige traditie, evenals voor al diegenen die gedurende hun leven hebben gevochten om het te verdedigen tegen meerdere ketterijen.

Wanneer de gelovige voor een icoon staat ​​en bidt, roept hij de liefde op van onze Grote God en Redder Jezus Christus, die door de Heilige Geest en de Maagd Maria mens geworden is, om de mens door de Genade te vergoddelijken. De icoon van Christus beeldt de Volmaakte Mens uit, die aan de biddende christen getoond wordt als prototype om na te volgen en erop te lijken. Vervolgens, te beginnen met de eer die we de icoon van onze mens geworden Heer betonen, “aanbidden we ook met respect Zij die Hem maagdelijk heeft gebaard en degenen die Hem volledig volgden” (St Gregory Palamas, Speech VIII, 8).

Door de heilige iconen in de processie rond te dragen nodigt de Kerk ons vandaag allemaal uit om perfecte navolgers te worden van het universum van de Heiligen met de Genade van de ware God en onze Heiland.

Amen.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar