Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Het feest van de heilige Aartsengelen en de heilige Nektarios in Brussel

Op zondag 8 en maandag 9 november 2020 werden de synaxis van de heilige Aartsengelen Michaël en Gabriël, alsmede de nagedachtenis van de heilige Nektarios, door het Aartsbisdom van België gevierd met, voor de gelovigen, gesloten deuren.

Vanwege preventieve maatregelen om de verspreiding van de Covid-19-pandemie tegen te gaan, zijn alle kerken op het grondgebied van België gesloten tijdens diensten. Het is echter wel toegestaan ze op te nemen om de gelovigen de erediensten op deze manier te laten volgen en deel te nemen aan het liturgische leven van de Kerk.

Beide diensten werden in de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen in Brussel gevierd door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, terwijl hij op de vooravond van 8 november voorging in de Grote Vespers.

Relieken van de heilige Nektarios worden bewaard in de feestvierende Kathedraal van de heilige Aartsengelen. Deze waren een geschenk van wijlen Metropoliet Hiërotheos van het eiland Hydra. Er waren in de kathedraal en in de drie parochies die aan hem zijn toegewijd in België en Nederland ook een aantal vieringen gepland ter ere van de honderdste verjaardag van de ontslaping van de heilige. Vanwege de geldende sanitaire omstandigheden werd alles geannuleerd.

Met inachtneming van de door de staat genomen maatregelen blijven Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en de leden van de geestelijkheid actief, zelfs zonder de aanwezigheid van de gelovigen, biddend en hopend dat met de hulp van God, en de voorspraak van de heiligen Aartsengelen en de grote heilige Nektarios de wonderdoener, zo snel mogelijk een einde komt aan deze pandemie zodat we kunnen terugkeren naar een normaal liturgisch leven van onze Kerk.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar