Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Feest van de opstanding in de kathedraal van Brussel

Het Feest van Pasen, het Feest der feesten, werd in de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen van Brussel gevierd onder het voorzitterschap van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg. De celebratie vond plaats met respect voor de beperkings- en beschermingsmaatregelen die in België van toepassing zijn om de verspreiding van de coronavirus-pandemie te voorkomen.
De Metten en de Goddelijke Liturgie werden gevierd met ‘gesloten deuren’ en vroeger dan de gebruikelijk, ten einde de gelovigen nadien de gelegenheid te geven om te knielen en te bidden, en om te communiëren aan de Heilige Gaven. Tijdens de viering werden vele talen gehoord, wat een getuigenis was van de oecumene van de paasboodschap.

Zijne Excellentie de Ambassadeur van Griekenland in België, de heer Dionysios Kalamvrezos en zijn echtgenote, alsmede de vicevoorzitter van de Europese Commissie, de heer Margaritis Schinas, namen deel aan de paasviering.
Aan het einde van de viering wenste Zijne Eminentie dat de vreugde van de Verrijzenis een permanent levenservaring zou zijn voor de gelovigen en dat ze die vreugde om zich heen zouden verspreiden. Verder hoopte hij dat de viering van Pasen dit jaar de laatste zou zijn in lege kerken.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar