Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Hoe kan men de Triomf van de Orthodoxie vieren als orthodoxen oorlog voeren tegen andere orthodoxen?

Zondag van de Orthodoxie in Brussel.

 

De zondag van de Orthodoxie werd op 13 maart 2022 door het Aartsbisdom België met pracht en praal gevierd. Zijne Eminentie metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg ging voor in de interorthodoxe concelebratie, die plaatsvond in de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen in Brusse. Hij werd omringd door Zijne Excellentie bisschop Dossitheus van het Patriarchaat van Georgië en Zijne Excellentie bisschop Joachim van Apollonia, bijgestaan door leden van de clerus van verschillende orthodoxe aanwezigheden in België en het Aartsbisdom.
De viering van de zondag van de Orthodoxie werd vereerd met de aanwezigheid van hunne Excellenties de Ambassadeurs in België van Griekenland de heer Dionysios Kalamvrezos, Georgië de heer Vakhatang Makharoblishvili en Bulgarije de heer Plamen Bonchev, alsmede andere vertegenwoordigers van het Diplomatiek Korps, Admiraal Ioannis Pavlopoulos, verantwoordelijk voor de Griekse militaire vertegenwoordiging bij de NAVO, en door archonten van de Heilige Grote Kerk van Christus.
Tijdens de Goddelijke Liturgie namen koren uit verschillende parochies in België deel. De Byzantijnse uitvoeringen van het kathedraalkoor en de Roemeense parochie werden aangevuld met de polyfone uitvoeringen van de Vlaamse parochies en de Poolse parochie van Brussel, elk in hun eigen stijl en taal volgens hun oorsprong en tradities, en getuigden zo van de eenheid van de Orthodoxie.
De homilie werd gehouden door de Zeer Eerwaarde Aartspriester Cyprian Popescu, die verwees naar de Triomf van de Orthodoxie, maar ook naar de Russische invasie in Oekraïne, die de Orthodoxe boodschap van liefde en vrede in de wereld verduisterd heeft.
Aan het einde van de grote concelebratie vond de processie plaats met iconen, gedragen door de concelebrerende diakens, priesters en hiërarchen. Zijne Eminentie metropoliet Athenagoras las vervolgens het Synodikon van de zondag van de Orthodoxie, waarna hij met duidelijke ontroering een gebed voor de vrede en in het bijzonder voor de vrede in Oekraïne las, en publiekelijk vroeg: “Hoe kunnen we de triomf van de orthodoxie vieren als orthodoxen oorlog voeren tegen andere orthodoxen? Wij orthodoxe christenen zijn geen oorlogsstokers, maar wij zijn vredesstichters, die elkaar liefhebben en respecteren. Deze oorlog moet stoppen, zelfs vandaag,” zei hij. Hij besloot zijn toespraak met een woord van dank aan de concelebrerende hiërarchen, de bisschoppen Dositheus en Ioachim, de priesters en diakens van de verschillende orthodoxe aanwezigheden in België, de koren, de aanwezige ambassadeurs en andere diplomaten, de archonten en alle deelnemers, die uit het hele land waren gekomen.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar