Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Veertig-dagen-nagedachtenis van Presbytera Mita (Marie-Thérèse) Peckstadt-Janssens

Op zondag 26 juni 2022 werd in de schoot van de Parochie van de Heilige Apostel Andreas te Gent de veertig-dagen-nagedachtenis gevierd van Presbytera Mita (Marie-Thérèse) Peckstadt-Janssens, de moeder van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België. Het was Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras die voorging in de viering van de Goddelijke Liturgie, in concelebratie met Aartsbisschop Job van Telmissos, Bisschop Joachim van Apollonia en priesters en diakens van het Aartsbisdom.

In zijn homilie becommentarieerde Metropoliet Athenagoras de Evangelielezing van de dag over de wonderbare visvangst, waarbij hij het vooral had over onze roeping. “Jezus bevindt zich in Galilea, aan de oever van het meer, ver van Jeruzalem, ver van religieuze of sociale instellingen, en spreekt drukke vissers toe. In dit verhaal, zoals bij veel andere ontmoetingen die Jezus had en in de Evangeliën worden vermeld, is de volgorde hetzelfde. Jezus loopt, hij ziet, hij roept, hij wordt gevolgd: ‘hij zag twee broers’, ‘hij riep ze’, ‘zij volgden hem’. Dezelfde situatie geldt voor ons en meer bepaald voor onze roeping. Onze roeping hangt niet van ons af, van onze persoonlijke zoektocht, van onze intelligentie, van onze verdiensten, van onze capaciteiten of zelfs van onze vroomheid. Het is vooral een oproep die persoonlijk aan ons gericht is door Degene die ons zag nog voordat we aan hem dachten. Deze roeping verrast ons, precies zoals het ochtendlicht dat ons in ons dagelijks leven verrast”.

Op het einde van de Liturgie werd de Dienst der Nagedachtenis gezongen en heeft Aartsbisschop Job van Telmissos de zin en betekenis van de nagedachtenis van onze dierbare ontslapenen uiteengezet. Zo legde hij uit waarom er de derde en negende dag, maar ook de veertigste dag een nagedachtenis gevierd wordt van onze overledenen.

Metropoliet Athenagoras dankte de hiërarchen en priesters en diakens, maar ook het gelovige volk om samengekomen te zijn en de gedachtenis te doen van zijn dierbare moeder. Nadien werd iedereen uitgenodigd voor een samenzijn in de parochiezaal. Metropoliet Athenagoras, Aartsbisschop Job en de familie van Presbytera Mita hebben nadien ook een trisagion gebeden aan het graf van de Presbytera en haar echtgenoot, Aartspriester Ignace Peckstadt.

Eeuwige gedachtenis aan Presbytera Mita!

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar