Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

De Metropoliet van Philadelphia in het Aartsbisdom van België

Tijdens de huidige periode van het feest van de Moeder Gods verblijft Zijne Eminentie Metropoliet Meliton van Philadelphia in het Aartsbisdom België, op uitnodiging van landgenoten van Imvros om het huwelijk van hun dochter te vieren.

Bij deze gelegenheid, en vanwege het feit dat het drie maanden geleden is dat de moeder van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België is overleden, sprak hij de wens uit om in Gent de Goddelijke Liturgie en het gedachtenisdienst te vieren voor de ouders van eeuwige gedachtenis van Zijne Eminentie, vader Ignace en presbytera Marie-Thérèse. Aldus werden op zaterdag 20 augustus 2022 in de pas gerenoveerde en van iconen voorziene oude kerk van Gent de Goddelijke Liturgie en de gedachtenisdienst gevierd, voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Meliton van Philadelphia, omringd door leden van de clerus van het Aartsbisdom.

Aan het einde van de viering dankte Zijne Eminentie de Metropoliet van België Zijne Eminentie de Metropoliet van Philadelphia voor de viering van de Goddelijke Liturgie en de gedachtenisdienst van zijn ouders naar het vlees; Zijne Eminentie de Metropoliet van Philadelphia antwoordde hierop door de persoonlijkheden en de verwezenlijkingen van vader Ignace en presvytera Marie-Thérèse te benadrukken, beiden van eeuwige gedachtenis. Daarna begaven ze zich naar het kerkhof om de Trisagion hymne te bidden.

In de namiddag van dezelfde dag vierde Zijne Eminentie Metropoliet Meliton van Philadelphia het Sacrament van het Huwelijk van de dochter van zijn landgenoten uit Imvros.

Op zondag 21 augustus 2022 werd een Pontificale Goddelijke Liturgie gecelebreerd in de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen in Brussel, waarin Zijne Eminentie Metropoliet Meliton van Philadelphia voorging. Hij was omringd door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Zijne Excellentie Bisschop Joachim van Apollonia, en diverse geestelijken van het Aartsbisdom namen evenees deel. Het koor bestond uit studenten van de School voor Byzantijnse Muziek van het Aartsbisdom België onder leiding van de directeur, de Eerwaarde Diaken Konstantinos Dedes.

Na de Goddelijke Liturgie richtte Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België zich tot Zijne Eminentie Metropoliet Meliton van Philadelphia en dankte hem voor de viering van de Goddelijke Liturgie en voor zijn bezoek aan het Aartsbisdom. Hij maakte tevens de goede wensen en zegeni van Zijne Alheiligheid Patriarch Bartholomeos en de Moeder Kerk over. Zijne Eminentie de Metropoliet van Philadelphia dankte in zijn antwoord voor de Abraham waardige gastvrijheid en feliciteerde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België met het pastorale werk waarvan hij persoonlijk getuige was geweest, in de voortzetting van de traditie en de erfenis van zijn voorgangers, wijlen Metropoliet Emilianos en Metropoliet Emeritus Panteleimon. Bovendien spoorde hij de gelovigen aan hun geloof in Christus en de tradities van de Natie levend te houden, om ze door te geven aan hun kinderen en kleinkinderen.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar