Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Gebede voor de aanvang van het nieuwe schooljaar in de schoot van de parochie van de H.H. Konstantijn en Helena te Brugge

Op zondag 28 augustus 2022, feest van de Heilige Mozes de Ethiopiër, ging Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België voor in de Goddelijke Liturgie gevierd in de schoot van de Parochie van de Heiligen Konstantijn en Helena te Brugge. De metropoliet was omringd van Aartspriester Bernard Peckstadt, de rector van de parochie, Aartsdiaken Emilianos Chatzivasiliou en Diaken Konstantinos Dedes. Het koor van de parochie, onder leiding van Stefaan Coudenys, zong met hart en ziel de Goddelijke Dienst.

Bij het begin van het nieuw kerkelijk jaar en schooljaar waren alle kinderen en jonge studenten uitgenodigd om samen Liturgie te vieren en om bij het einde van de Liturgie de zegen te mogen ontvangen van de metropoliet.

Bovendien was er het voorstel gekomen van de hulpgroep voor Oekraïense vluchtelingen om ook de Oekraïense kinderen en jongeren uit te nodigen. Voor deze kinderen zal de uitdaging des te groter zijn, gezien de nieuwe omgeving en andere taal. Voortaan zullen ze nu schoollopen in het Nederlands.

De hulpgroep “Filoptochos Brugge” opteerde om voor de kinderen een startpakket cadeau te doen, bestaande uit een rugzakje met enkele kaften en schriften, een pennenzak met wat schrijfgerei, om paraat het nieuwe schooljaar te kunnen starten. De respons op deze uitnodiging was groot: zowat 50 Oekraïense kinderen uit Brugge en omstreken waren vergezeld van hun mama naar de kerk gekomen en hebben er de Liturgie bijgewoond. Ze waren blij met het geschenk.

Aan het einde van de Goddelijke Liturgie sprak Metropoliet Athenagoras hen op vaderlijke wijze toe. Hij zei onder andere dat hij heel erg met hen meeleeft en erg onder de indruk was om al deze jonge kinderen en hun mama’s in de kerk te zien. “Het is niet enkel omdat we orthodoxe christenen zijn dat wij hen moeten helpen en ondersteunen, maar alleen al vanuit een humane optiek. We zijn geroepen elke naaste bij te staan en te helpen. We kennen allemaal de redenen van hun komst alhier. Dit is waarom we hen gedenken in ons gebed, vragend aan God dat er zo gauw mogelijk opnieuw vrede moge heersen. In de Orthodoxe Kerk beginnen we elke dienst met het bidden voor de vrede: ‘Laat ons in vrede tot de Heer bidden’. Wij gedenken in ons gebed alle slachtoffers van deze oorlog, alsook hun familieleden en vrienden. Weet dat wij jullie met hart en ziel onthalen in de Parochie en dat jullie hier altijd welkom zijn. Deze kerk is er voor alle orthodoxe christenen. Het is fijn dat u de weg naar deze kerk hebt gevonden. Wij hopen u hier vaak te mogen terugzien, opdat u met enige regelmaat zou deelnemen aan de liturgische diensten. Bovendien spoor ik u aan uw geloof in Christus en uw tradities levend te houden, en ze door te geven aan uw kinderen en uw kleinkinderen”.

De metropoliet sprak nadien een mooi gebed uit en zegende hen om dit nieuw kerkelijk en schooljaar goed te mogen starten, altijd rekenend op de zegen van God. Nadien bedankte hij Iulia en Victoria, en uiteraard ook Vader Bernard voor dit prachtig initiatief deze mensen allemaal samen te brengen.

Vader Bernard gaf hen ook een gebedenboekje in het Nederlands en een brief voor de scholen met het verzoek hun kinderen te laten genieten van orthodoxe godsdienstles.

Ze ontvingen tenslotte ook een hapje en drankje. Svetlana, een Oekrainse docente verpleegkunde en parochiane, richtte een woord van dank gericht aan de metropoliet, aan Vader Bernard en Catherine, aan de Parochie, maar ook aan Iulia en Victoria. Ze herinnerde eraan dat de Parochie van Brugge van bij het begin heeft bijgedragen en dit reeds op vele wijzen. Met het sturen van konvooien met goederen, de hulp bij de opvang van de vluchtelingen, zowel moreel als materieel. Svetlana bood een klein geschenk aan, waarop het woord ‘dank’ staat en spelde het op bij Mgr. Athenagoras, bij Vader Bernard en al diegene die hun steentje hadden bijgedragen.