Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Parochiefeest en priesterwijding in de Franstalige Brusselse parochie van de Heiligen Silouan en Martinus

Op zaterdag 1 oktober 2022 werd met een kleine vertraging de Goddelijke Liturgie voor het patroonsfeest van de heiligen Silouan de Athoniet en Martinus van Tours (gemeente Sint-Gillis – Brussel) gevierd, voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg. Tijdens deze Liturgie werd diaken Michael Lomax tot priester gewijd. Zijne Eminentie werd omringd door verscheidene geestelijken van het Aartsbisdom, en door de aanwezigheid in gebed van Zijne Excellentie Metropoliet Athanasios van Achaia.

Aan het einde van de Goddelijke Liturgie feliciteerde Zijne Eminentie de nieuwe rector van de parochie, Eerwaarde vader Laurent Van Damme, met de nieuwe impulsen die aan de parochie zijn gegeven, waarbij hij de parochianen uitnodigde altijd open te staan voor het gezicht van de “ander” en zo te blijven getuigen van de Kerk.

Hij dankte de leden van de clerus die waren gekomen om deel te nemen aan de vreugde van het feest en de wijding van de nieuwe priester. Hij vestigde ook de aandacht op Eerwaarde vader Bartholomeus D’Huyvetter, de eerste priester van deze parochie, die na vele jaren nog eens gekomen was, en die zeer ontroerd was, om deel te nemen aan het parochiefeest en de wijding.

Daarna ontving het parochiecentrum de gelovigen voor de Agapen.

De nieuwe priester is van Engelse afkomst en gehuwd. Hij werd enkele jaren geleden tot diaken gewijd door Zijne Excellentie Aartsbisschop Simon, hiërarch van het Patriarchaat van Moskou in Brussel, en had zelf verzocht om zijn canonieke overplaatsing van het Patriarchaat van Moskou naar het Belgische Aartsbisdom.

Deze Franstalige parochie van de Heiligen Silouan en Martinus van Tours in Brussel werd opgericht in 1995, met vater Bartholomeus D’Huyvetter als eerste bedienaar. In 2006 werd de heer Athanase De Theux door de toenmalige metropoliet Panteleimon van België tot diaken en in 2008 tot priester gewijd. Sinds dit jaar is de nieuwe rector van de parochie Eerwaarde vader Laurent Van Damme.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar