Benelux logo
Greek logo

Parochie van de Heilige Silouan en Martinos te Sint-Gillis

Feest van de parochie van de heiligen Silouan de Athoniet en Martinus van Tours in Sint-Gillis (Brussel)

Op zondag 24 september 2023 vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg de Goddelijke Liturgie in de Parochie van de Heiligen Silouan de Athoniet en Martinus van Tours in Sint-Gillis in Brussel. In zijn preek verwees Zijne Eminentie naar de Evangelieperikoop en het belang daarvan voor de gelovigen vandaag,

Parochiefeest en priesterwijding in de Franstalige Brusselse parochie van de Heiligen Silouan en Martinus

Op zaterdag 1 oktober 2022 werd met een kleine vertraging de Goddelijke Liturgie voor het patroonsfeest van de heiligen Silouan de Athoniet en Martinus van Tours (gemeente Sint-Gillis – Brussel) gevierd, voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg. Tijdens deze Liturgie werd diaken Michael Lomax tot priester gewijd. Zijne

Parochiefeest van de Heiligen Silouan de Athoniet en Martinus van Tour en Diakenwijding

Ter gelegenheid van de herdenking van één van haar patroonheiligen, de H. Silouan de Athoniet, ging Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg op zondag 20 september 2020 voor in de Goddelijke Liturgie in de parochie van de Heiligen Silouan de Athoniet en Martinus van Tour in St.- Gillis (Brussel)

Diakenwijding de heer Laurent Van Damme

Het Orthodox Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg deelt met veel vreugde mee dat op zondag 20 september 2020 tijdens de Goddelijke Liturgie, gevierd in de orthodoxe kerk van de HH. Silouan en Martinus,Bosniëstraat 75 et Sint-Gillis (Brussel), de diakenwijding zal worden toegediend aan de heer Laurent Van Damme. Alle gelovigen zijn

Oprichting van een Arabischtalige Parochie in het Aartsbisdom van België

Als gevolg van de oorlogstoestand in het oosten en de grote migratiestroom van de afgelopen jaren zijn meer en meer van onze Syrische broeders naar Europa gekomen, op zoek naar veiligheid. De orthodoxe vluchtelingen in België zochten na hun aankomst en hun installatie snel naar een kerk om samen te zijn. Aldus namen zij deel