Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Feest van de Heilige Aartsengelen te Brussel

Om functionele redenen werd het patroonsfeest van de Parochie van de Heilige Aartsengelen Michaël en Gabriël, de eerste orthodoxe kerk in Brussel, gevierd op zondag 6 november 2022, voorgezeten door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg.

In zijn toespraak verwees Zijne Eminentie naar de passage in het Evangelie over de opstanding van de dochter van Jaïrus, het hoofd van de synagoge.

Aan het einde van de Goddelijke Liturgie sprak Zijne Eminentie zijn dank uit voor het pastorale werk van de rector van de parochie en Eerste Bisschoppelijk Vicaris van het Aartsbisdom, Protopresbyter van de Oecumenische Troon Stavros Triantafyllou, alsmede aan zijn medewerkers voor al hun hulp.

Daarna volgde een receptie voor de gelovigen in de zaal van de Vereniging van Griekse Dames.

‘s Anderendaag, op maandag 7 november, aan de vooravond van de feestdag, werd in de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen Michaël en Gabriël in Brussel de plechtige Grote Vespers gevierd, voorgezeten door Zijne Eminentie de Metropoliet en met deelname van leden van de geestelijkheid van de Brusselse parochies.

Op dinsdag 8 november, het feest van de Aartsengelen, vierde Zijne Eminentie de Goddelijke Liturgie in de kathedraal, in gezelschap van leden van de geestelijkheid van de Brusselse parochies, met deelname van een grote groep gelovigen.

Aan het einde van de Goddelijke Liturgie dankte Zijne Eminentie de rector van de kathedraal, Aartspriester Athanasios Toparlakis, voor zijn pastorale werk en de geestelijken voor hun deelname aan de viering. Hij dankte en vernoemde in het bijzonder de aanwezigheid van Aartspriester Spyridon Antoniou, emeritus hoogleraar van de afdeling sociale theologie en christelijke cultuur van de theologische faculteit van de Aristoteles Universiteit van Thessaloniki, die vijftig jaar geleden door wijlen Metropoliet Emilianos van België werd gewijd en in het verleden vele jaren in het Aartsbisdom België heeft gediend.

Daarna volgde een receptie voor de gelovigen in de zaal van de Kerk.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar