Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Nieuwjaar in Brussel

De eerste dag van het nieuwe jaar 2023, feestdag van de besnijdenis van de Heer en herdenking van de heilige Basilius de Grote, werd in het Aartsbisdom van België herdacht. In de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen van Brussel werd de Goddelijke Liturgie gecelebreerd, voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, omringd door priesters en diakens van het aartsbisdom. Deze viering werd vereerd door de aanwezigheid van Zijne Eminentie Metropoliet Kyrillos van Kreta.

Aan het einde van de Goddelijke Liturgie en het Te Deum voor het begin van het nieuwe jaar, sprak Zijne Eminentie zijn wensen en zegeningen voor een vredevol en vruchtbaar jaar, met gezondheid en eendracht onder de mensen. Verder bedankte hij Zijne Eminentie Metropoliet Kyrillos van Kreta voor zijn aanwezigheid en maakte hij van de gelegenheid gebruik om hem uit te nodigen om terug te komen naar Brussel en ons Aartsbisdom, om samen een Liturgie te houden maar ook om een lezing te houden voor de gelovigen.

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, en de geestelijken rondom hem wensen iedereen een nieuw jaar vol Gods genade en zegen, met vrede, harmonie en eendracht.

Gelukkig Nieuwjaar!